Innehåll

Balans nr 11 2011

Noteringar: Svårare för företag att få lån

Oroligheterna på finansmarknaden gör att flera bankkontor uppger att det blivit svårare för små och medelstora företag att låna pengar. En undersökning från Almi företagspartner visar att utlåningen under kvartal tre var den lägsta under de senaste sju åren, med undantag för sista kvartalet 2008.