Innehåll

Balans nr 11 2011

Noteringar: Ny skatteförfarandelag 2012

Regeringen har i en proposition föreslagit att den nya skatteförfarandelagen ska träda i kraft 1 januari 2012. Den nya lagen gäller för i stort sett hela skatteförfarandet och ersätter framför allt tre stora lagar som i dag styr skatteförfarandet, nämligen taxeringslagen, skattebetalningslagen och lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter. Men även ett antal andra lagar ersätts av den nya skatteförfarandelagen.

Enligt regeringen blir regelverket tydligare och enklare att tillämpa genom att bestämmelserna samlas i en lag. På så sätt tas dubbelregleringar och onödiga begrepp bort.

Charlotta Danielsson