Innehåll

Balans nr 11 2011

Noteringar: KPMG begär tillbaka arvode för obrukbar dom

Skiljedom upphävd på grund av att en av skiljemännen var jävig.

I en skiljedom dömdes KPMG att betala åtta miljoner i skadestånd till Profilgruppen för brister i rådgivningen. Profilgruppen hade anlitat KPMG för ett due diligence-uppdrag som innebar att granska tyska PWG. Resultatet blev att Profilgruppen köpte 18 procent av PWG för cirka 20 miljoner kronor. Men efter en tid uppdagades att PWG-koncernen hade problem, och då ett dotterbolag i USA hamnade på obestånd blev Profilgruppens förvärv värdelöst. Profilgruppen inledde ett skiljeförfarande mot KPMG och skiljedomen resulterade i att KPMG skulle betala åtta miljoner plus ränta. Ungefär hälften av vad Profilgruppen yrkat på i skadestånd.

Men skiljedomen klandrades i Svea hovrätt av KPMG. Anledningen var att Axel Calissendorff, som var en av skiljemännen i Skiljenämnden, ansågs jävig då den byrå där han är delägare anlitats av HQ AB för att driva skadeståndsfrågan mot KPMG med anledning av kraschen i HQ Bank.

Svea hovrätt valde att inhibera skiljedomen i väntan på att frågan skulle avgöras. Hovrätten menar nu att Axel Calissendorff har varit jävig, och därför upphävs skiljedomen.

– Domen var väntad av oss, dels eftersom vi anser att det är ett klart fall av jäv, dels eftersom hovrätten tidigt beslutade att domen inte fick verkställas vilket är en fingervisning om hur hovrätten preliminärt såg på de relevanta frågorna, säger Jonas Benedictsson, advokat på Baker & McKenzie Advokatbyrå och KPMG:s ombud.

Axel Calissendorff själv menade att han inte var jävig, då han inte fått kännedom om att advokatbyrån åtagit sig ett uppdrag mot KPMG förrän efter att skiljeförfarandet avslutats. Men enligt hovrätten är det avgörande inte om Axel Calissendorff verkligen skulle ha påverkats av att byrån tagit ett uppdrag mot KPMG. Hovrätten menar att omständigheterna kring uppdraget ger ett intryck som rubbar förtroendet för Axel Calissendorffs opartiskhet som skiljeman, oavsett vad han har känt till och inte.

– Som skiljeman har man kvardröjande skyldigheter vad gäller lojalitet och sekretess mot båda parter även efter det att förfarandet avslutats. Det gäller i lika hög utsträckning om skiljedomen klandras och andra processer initieras. Det medför att jag ser mig förhindrad att kommentera, säger Axel Calissendorff.

Sedan skiljedomen upphävdes har KPMG valt att stämma Axel Calissendorff vid Stockholms tingsrätt för att få tillbaka arvodet som betalades ut i samband med skiljeförfarandet.

– Ersättning för kostnader som nedlades i skiljeförfarandet och är onyttiga kommer att avkrävas den som ytterst orsakat att skiljedomen hävdes, nämligen Axel Calissendorff, säger Jonas Benedictsson.

Charlotta Danielsson