Innehåll

Balans nr 11 2011

Noteringar: KPMG begär tillbaka arvode för obrukbar dom

Skiljedom upphävd på grund av att en av skiljemännen var jävig.

I en skiljedom dömdes KPMG att betala åtta miljoner i skadestånd till Profilgruppen för brister i rådgivningen. Profilgruppen hade anlitat KPMG för ett due diligence-uppdrag som innebar att granska tyska PWG. Resultatet blev att Profilgruppen köpte 18 procent av PWG för cirka 20 miljoner kronor. Men efter en tid uppdagades att PWG-koncernen hade problem, och då ett dotterbolag i USA hamnade på obestånd blev Profilgruppens förvärv värdelöst. Profilgruppen inledde ett skiljeförfarande mot KPMG och skiljedomen resulterade i att KPMG skulle betala åtta miljoner plus ränta. Ungefär hälften av vad Profilgruppen yrkat på i skadestånd.

Men skiljedomen klandrades i Svea hovrätt av KPMG. Anledningen var att Axel Calissendorff, som var en av skiljemännen i Skiljenämnden, ansågs jävig då den byrå där han är delägare anlitats av HQ AB för att driva skadeståndsfrågan mot KPMG med anledning av kraschen i HQ Bank.

Svea hovrätt valde att inhibera skiljedomen i väntan på att frågan skulle avgöras. Hovrätten menar nu att Axel Calissendorff har varit jävig, och därför upphävs skiljedomen.

– Domen var väntad av oss, dels eftersom vi anser att det är ett klart fall av jäv, dels eftersom hovrätten tidigt beslutade att domen inte fick verkställas vilket är en fingervisning om hur hovrätten preliminärt såg på de relevanta frågorna, säger Jonas Benedictsson, advokat på Baker & McKenzie Advokatbyrå och KPMG:s ombud.

Axel Calissendorff själv menade att han inte var jävig, då han inte fått kännedom om att advokatbyrån åtagit sig ett uppdrag mot KPMG förrän efter att skiljeförfarandet avslutats. Men enligt hovrätten är det avgörande inte om Axel Calissendorff verkligen skulle ha påverkats av att byrån tagit ett uppdrag mot KPMG. Hovrätten menar att omständigheterna kring uppdraget ger ett intryck som rubbar förtroendet för Axel Calissendorffs opartiskhet som skiljeman, oavsett vad han har känt till och inte.

– Som skiljeman har man kvardröjande skyldigheter vad gäller lojalitet och sekretess mot båda parter även efter det att förfarandet avslutats. Det gäller i lika hög utsträckning om skiljedomen klandras och andra processer initieras. Det medför att jag ser mig förhindrad att kommentera, säger Axel Calissendorff.

Sedan skiljedomen upphävdes har KPMG valt att stämma Axel Calissendorff vid Stockholms tingsrätt för att få tillbaka arvodet som betalades ut i samband med skiljeförfarandet.

– Ersättning för kostnader som nedlades i skiljeförfarandet och är onyttiga kommer att avkrävas den som ytterst orsakat att skiljedomen hävdes, nämligen Axel Calissendorff, säger Jonas Benedictsson.

Charlotta Danielsson

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...