Innehåll

Balans nr 11 2011

Noteringar: Forum för e-faktura bildas

Nätverket för elektroniska affärer, NEA, har fått i uppdrag av näringsdepartementet att bilda ett svenskt e-fakturaforum. Syftet är att främja ökad e-fakturering, och representanter från detta forum ska även delta i det europeiska forumet för e-faktura som EU-kommissionen har bildat.

Arbetet med att öka e-fakturering, då främst inom små och medelstora företag, kommer att drivas inom fyra områden: följa utvecklingen av e-faktura i Europa, utbyta erfarenheter och sprida goda exempel på lösningar för e-faktura, titta på legala hinder och harmonisera standarder för att kunna ta fram en datamodell för e-faktura.

Charlotta Danielsson