Innehåll

Balans nr 11 2011

Noteringar: Familjeföretag allt viktigare

Familjeföretagen står för en fjärdedel av svensk BNP och för 20 procent av sysselsättningen, enligt en studie från Linköpings universitet.

– Familjeföretagens betydelse för ekonomin är dåligt utforskad. Men i dag, när allt fler strävar efter snabba och höga vinster, blir dessa uthålliga kapitalister, som jag kallar familjeföretagarna, en allt viktigare stomme i ekonomin, säger Hans Sjögren, professor i ekonomisk historia vid Linköpings universitet.

Charlotta Danielsson