Balans nr 11 2011

5 frågor

Magdalena Ribbing är expert på hyfs och stil och tidigare politisk reporter på Dagens Nyheter (DN). De senaste åren har hon besvarat närmare 60 000 frågor i sin populära frågespalt på dn.se. Nu är hon aktuell med boken ”Etikett på jobbet” (Natur & kultur).

1 Varför behövs en sådan bok?

– De senaste åren har frågorna om arbetslivsrelationer ökat enormt i min spalt på dn.se. I dag kommer det många fler frågor om relationer till arbetskamrater än om mellanläggen vid middagen. Arbetslivet kräver något helt annat i dag än för 50 år sedan. Det är jättebra att vi inte är så auktoritetsstyrda längre, men då uppkommer också fler frågor om vad man får göra och inte.

2 Vilket är det vanligaste irritationsmomentet på svenska kontor?

– En fråga som ofta återkommer handlar om hur människor äter, det tycker jag är jätteintressant. Tidigare hade alla ungefär samma sätt att äta, men i dag finns det olika typer av bordsskick. Andra saker som har förvånat mig är att det är ytterst vanligt att man inte hälsar på sina kollegor. Man ska naturligtvis inte kräva andra människors uppmärksamhet, men det normala är ju att man hälsar.

3 Hur ska ett korrekt professionellt mail se ut?

– Det finns en massa olika kulturer, en del inleder med kära eller bästa, medan andra går rakt på sak. Varje företag borde ha en norm för hur man ska göra. Min personliga uppfattning är att man inte behöver någon speciell hälsningsfras. Mail ska framförallt vara praktiska och kortfattade. Man ska inte babbla, det tar tid och utrymme. Däremot tycker jag att man alltid ska skriva ut ”med vänlig hälsning”. Skriver man mvh kan man lika gärna strunta i det. Det är som att tänka att man ska vinka men inte orkar lyfta handen.

4 Vilka kulturkrockar råkar svenskar oftast ut för i affärslivet?

– Vårt svenska informella sätt mot andra är besvärligt för människor från andra länder. I mitt yrkesliv som politisk reporter på DN har jag varit med om hur såväl journalister som politiker skämt ut människor i sin omgivning genom att klä sig slarvigt och nonchalant. Människor från andra kulturer uppfattar det som att vi struntar i dem.

5 Vad tar man på sig när man inte vet vad man ska ta på sig, exempelvis på en anställningsintervju?

– Det finns inget plagg som är rätt i alla lägen. Ska man på en anställningsintervju är det rimligt att ta reda på vilken klädstil som gäller på företaget. Det är inte fel att ringa till receptionen och fråga eller, om man inte vill ringa, ta en promenad utanför företaget vid lunchtid.

Rakel Lennartsson

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...