Balans nr 11 2011

5 frågor

Magdalena Ribbing är expert på hyfs och stil och tidigare politisk reporter på Dagens Nyheter (DN). De senaste åren har hon besvarat närmare 60 000 frågor i sin populära frågespalt på dn.se. Nu är hon aktuell med boken ”Etikett på jobbet” (Natur & kultur).

1 Varför behövs en sådan bok?

– De senaste åren har frågorna om arbetslivsrelationer ökat enormt i min spalt på dn.se. I dag kommer det många fler frågor om relationer till arbetskamrater än om mellanläggen vid middagen. Arbetslivet kräver något helt annat i dag än för 50 år sedan. Det är jättebra att vi inte är så auktoritetsstyrda längre, men då uppkommer också fler frågor om vad man får göra och inte.

2 Vilket är det vanligaste irritationsmomentet på svenska kontor?

– En fråga som ofta återkommer handlar om hur människor äter, det tycker jag är jätteintressant. Tidigare hade alla ungefär samma sätt att äta, men i dag finns det olika typer av bordsskick. Andra saker som har förvånat mig är att det är ytterst vanligt att man inte hälsar på sina kollegor. Man ska naturligtvis inte kräva andra människors uppmärksamhet, men det normala är ju att man hälsar.

3 Hur ska ett korrekt professionellt mail se ut?

– Det finns en massa olika kulturer, en del inleder med kära eller bästa, medan andra går rakt på sak. Varje företag borde ha en norm för hur man ska göra. Min personliga uppfattning är att man inte behöver någon speciell hälsningsfras. Mail ska framförallt vara praktiska och kortfattade. Man ska inte babbla, det tar tid och utrymme. Däremot tycker jag att man alltid ska skriva ut ”med vänlig hälsning”. Skriver man mvh kan man lika gärna strunta i det. Det är som att tänka att man ska vinka men inte orkar lyfta handen.

4 Vilka kulturkrockar råkar svenskar oftast ut för i affärslivet?

– Vårt svenska informella sätt mot andra är besvärligt för människor från andra länder. I mitt yrkesliv som politisk reporter på DN har jag varit med om hur såväl journalister som politiker skämt ut människor i sin omgivning genom att klä sig slarvigt och nonchalant. Människor från andra kulturer uppfattar det som att vi struntar i dem.

5 Vad tar man på sig när man inte vet vad man ska ta på sig, exempelvis på en anställningsintervju?

– Det finns inget plagg som är rätt i alla lägen. Ska man på en anställningsintervju är det rimligt att ta reda på vilken klädstil som gäller på företaget. Det är inte fel att ringa till receptionen och fråga eller, om man inte vill ringa, ta en promenad utanför företaget vid lunchtid.

Rakel Lennartsson