Innehåll

Balans nr 11 2011

Kina utmanar de etablerade globala revisionsbyråerna

För 30 år sedan var det olagligt att tjäna pengar i Kina. Det förklarar varför redovisning och revision i landet har en bit kvar jämfört med internationell standard. Men nu har kineserna bestämt sig för att ändra på det.

Att köpa någonting billigt och sälja det dyrare betraktades i Kina som brottsligt fram till att det kommunistiska partiet inledde sina första kapitalistiska experiment, efter Mao Zedongs död 1976. Affärsmän stod längst ned på samhällsstegen. Bokföringen var på en rudimentär nivå och kineserna har fortfarande en del kunskap att ta igen innan de kan utmana den globala revisions- och rådgivningsbranschen. Men ingenting säger att det inte kan gå snabbt.

”Kina har bestämt sig, inom ett antal år kommer de att ha en global firma.” Det sade International Federation of Accountants (IFAC) ordförande Göran Tidström vid ett seminarium tidigare i år.

– Det kommer verkligen att bli en utmaning, men om de har bestämt sig för att göra det och i så fall reformerar revisionspraxis i grunden, så vore det en bra sak, säger Beiting Cheng, kinesiskfödd doktorand i redovisning vid Harvard Business School.

Kinesisk redovisning och revision åtnjuter ännu så länge inte något större förtroende i det globala näringslivet. Korruptionen är utbredd och rena revisionsrapporter är något som köps för pengar.

Beiting Cheng menar att skillnaderna handlar om både landets politiska regim och grundläggande kulturskillnader.

– Vi pratar till exempel om betydelsen av personliga relationer och respekt för hierarkier, för en revisor kan det betyda att det kan vara svårt att säga någonting dåligt om din kund. Så kulturen spelar roll, men när det kommer till korruptionen tror jag att den beror mer på det politiska systemet, säger hon.

Rakel Lennartsson