Innehåll

Balans nr 11 2011

Kontroll ökar tryggheten

Kvalitetskontrollen av redovisningskonsulter är en trygghet. Såväl för kunderna som för konsulten. Har konsulten blivit godkänd ska kunden kunna lita på att jobbet blir väl utfört.

Två år med obligatorisk kvalitetskontroll för redovisningskonsulter inom Far har gått. Kvalitetsnämnden är nöjd med resultatet.

– Redovisningskonsulterna håller hög kvalitet konstaterar Eva Törning, som varit nämndens ordförande sedan starten och som nu lämnar posten.

Under 2010 kontrollerades drygt 600 redovisningskonsulter av totalt 44 kontrollanter. Resultatet blev att 76 procent av redovisningskonsulterna godkändes i kvalitetskontrollen. Fyra till fem procent av kontrollerna har resulterat i en anmälan till Fars disciplinnämnd.

– I de fallen har det framför allt handlat om att man inte har skött den egna redovisningen. Det har inte haft något att göra med kvaliteten på det utförda arbetet, men enligt Fars etiska regler leder brister i den egna redovisningen till att man inte klarar kvalitetskontrollen, säger Eva Törning.

Fars kvalitetsnämnd gör ett urval av vilka personer/företag som ska kontrolleras. Ett brev skickas ut till dessa och en kvalitetskontrollant utses. Detta sker under våren.

– När det kommit så här långt händer det att en del som får besked om att de ska kontrolleras begär utträde ur Far. Men gör man det förlorar man också sin titel som auktoriserad redovisningskonsult, eftersom den förutsätter ett medlemskap i Far, säger Eva Törning.

När kontrollerna kommer i gång upprättas ett avtal mellan kvalitetskontrollanten och den som blir kontrollerad. Själva kvalitetskontrollen utförs sedan enligt de riktlinjer och checklistor som antagits av kvalitetsnämnden. Kontrollen kan utföras på två olika sätt beroende på om företaget har ett eget kvalitetskontrollsystem eller inte. Har företaget ett sådant system görs en systemgranskning, det vill säga kvalitetskontrollanten upprepar den interna kvalitetskontrollen för att se om man kommer till samma slutsats.

Saknas kvalitetskontrollsystem görs i stället en substansgranskning, en genomgång av utförda uppdrag.

– Kvalitetskontrollen är viktig eftersom den säkerställer kvaliteten på de tjänster som redovisningskonsulten lämnar till sina kunder. Dessutom är kvalitetskontrollen en möjlighet för redovisningskonsulten att få hjälp med att förbättra sina egna rutiner. För en mindre byrå kan det vara värdefullt att få lite tips och råd från någon som är kvalitetskontrollant och har en bred erfarenhet, säger Caisa Drefeldt, som nu tar över uppdraget som nämndens ordförande.

Efter utförd kvalitetskontroll skriver kontrollanten en rapport som skickas till personen som blivit kontrollerad. Han eller hon har två veckor på sig att kommentera innehållet innan rapport och kontrollmaterial lämnas till kvalitetssekretariatet, som bereder ärendet inför kvalitetsnämnden.

– Alla kvalitetskontroller har fått sluttider och måste rapportera i tid för att vi ska ha ett jämt flöde in till nämnden, säger Eva Törning.

Till alla som blir godkända skickas ett intyg om att han eller hon genomgått kvalitetskontroll och blivit godkänd. Den som inte klarar kontrollen måste genomgå en omkontroll.

– Vi arbetar med en begränsad omkontroll inom ramen för årets kontroll vilket är unikt för den här kvalitetsnämnden. Den vanligaste situationen är att det enda som saknas är uppdragsbrevet. Då bordlägger vi ärendet till dess att uppdragsbreven på de tio största uppdragen skickats in till kansliet, och kan därefter godkänna den kontrollerade, säger Eva Törning.

Det gör att beslutet om kvalitetskontroll försenas i minst en månad eftersom kontrollanten då ofta skrivit att den kontrollerade håller på att uppdatera sina uppdragsbrev.

– Vi har då fått en stark indikation på att den kontrollerade verkligen arbetar för att uppfylla Reko, säger Eva Törning.

Hon betonar att uppdragsbrevet verkligen fyller en funktion.

– Uppdragsbrevet visar vilken del av bokföringen redovisningskonsulten tar hand om och vilken del som ligger kvar på företaget. Det är viktigt att ha allt som parterna kommit överens om nedskrivet, säger Eva Törning.

Charlotta Danielsson

Kvalitetskontroll

Fars kvalitetsnämnd genomför kvalitetskontroll av redovisningskonsulter enligt Svensk standard för redovisningstjänster, Reko.

Under 2010 kontrollerades drygt 600 redovisningskonsulter. 76 procent av redovisningskonsulterna godkändes i kontrollen. Fyra till fem procent av kontrollerna har resulterat i anmälan till Fars disciplinnämnd. Den som blir godkänd i kontrollen får ett intyg på godkännandet. Den som inte klarar kontrollen får en ny chans vid en omkontroll, men kan ytterst riskera att förlora sin auktorisation.