Innehåll

Balans nr 12 2011

Noteringar: HQ – Finansinspektionen efterlyser nyordning

Revisorsnämndens beslut om revisionen i HQ Bank är ett underkännande av revisorns roll som kontrollfunktion. Det menar Finansinspektionens generaldirektör Martin Andersson.

– Vi kan inte ha en ordning där man inte redovisar de risker som finns och medvetet mörkar problem. Det är oerhört dramatiskt och besvärligt för alla som över huvud taget funderar på att köpa en aktie. Det är klart att vi måste få en annan ordning, säger Martin Andersson.

Finansinspektionens generaldirektör är en av dem som förvånas över att Revisorsnämnden inte tagit ställning till värderingen av värdepappersportföljen i sin granskning av revisionsinsatsen i HQ Bank.

– Vi tyckte det var viktigt att få en prövning av revisorns ansvar och om det är okej att som revisor skriva under en redovisning som uppenbarligen har stora brister. Nu avgör Revisorsnämnden frågan utan att över huvud taget titta på värderingen och det tycker vi är förvånande, säger Martin Andersson.

Håller du med Revisorsnämndens chef Peter Strömberg om att det behövs en oberoende auktoritet som kan ta ställning i komplexa värderingsfrågor?

– Vi får analysera vad det här innebär, säger Martin Andersson. Vi är oroade över budskapet att revisorn inte behöver delge omvärlden sina eventuella bekymmer kring redovisningen och det gör ju att man måste fundera på om den nuvarande ordningen är bra, säger Martin Andersson.

Hur bör en sådan ordning se ut?

– Det får vi titta på. Vi ville i ett första skede få prövat om det låg i revisorns roll att slå larm. Nu med Revisorsnämndens beslut måste man titta på andra lösningar, säger Martin Andersson.

Martin Andersson utesluter inte att det kan behövas en ny auktoritet för att hantera granskningen av finansiell information, men betonar att Finansinspektionen inte har satt ner foten i frågan.

För närvarande pågår en dialog mellan Finansinspektionen och Far om hur revisionen i finansiell sektor ska stärkas.

– Det arbetet är ett steg i rätt riktning. Men den senaste tiden har visat att det inte kommer att ge svar på alla grundläggande frågor, särskilt inte vad gäller värderingsfrågor. Där finns det skäl att fundera på om det behövs andra lösningar, säger Martin Andersson.

Rakel Lennartsson