Innehåll

Balans nr 12 2011

Noteringar: Revision i finansiella företag – lagförslag snart klart

Finansmarknadsministern Peter Norman vill ändra lagstiftningen för revisorer i finansiella företag. En remiss väntas vara ute före årsskiftet.

– Det ska bli intressant att ta del av regeringens förslag, säger Anders Bäckström, Fars ordförande.

Revisions- och rådgivningsbranschen står inför stora förändringar. EU-kommissionen har under lång tid arbetat med revisionen i främst större företag, och i Sverige vill nu regeringen skriva om lagstiftningen för revisorer i finansiella företag. I en intervju i Svenska Dagbladet tidigare i höstas sa finansmarknadsminister Peter Norman att den nya lagstiftningen kan vara på plats under nästa år, 2012.

– Lagförslagen handlar dels om att upphandling av sidotjänster från det revisionsföretag som ett finansiellt börsbolag anlitar ska underställas styrelsens revisionsutskott för bedömning, sa han till SvD.

Peter Norman framhöll att förslaget även handlar om krav på rotation av den huvudansvariga revisorn för företag under Finansinspektionens tillsyn. Han påtalade också att branschen åtagit sig att göra åtgärder för att höja kvaliteten i revisionen av finansiella företag och att ta fram en vägledning för granskning av intern kontroll.

– Enligt den rapport jag fått från Finansinspektionen är det arbetet fördröjt, vilket förstås inte är bra, sa Norman till SvD.

Anders Bäckström, Fars ordförande, bemöter kritiken:

– Vi arbetar just nu med en rekommendation om revision i finansiella företag och det har blivit väldigt uppenbart att det krävs minst två för att dansa. Finansinspektionen är intresserad av viss information som rör brister i intern kontroll, men även annan information om revisorns ställningstaganden under revisionsprocessen som inte är direkt relaterad till intern kontroll, säger han.

Han menar att Finansinspektionens önskemål inte är självklara för revisorerna, och att det därför krävs att arbetet bedrivs i nära samverkan med myndigheten.

– Jag har uppfattat att samarbetet fungerar bra och enligt en tidtabell som är realistisk med hänsyn till Finansinspektionens egen process med att se över regelverket för intern styrning och kontroll i finansiella företag, säger Anders Bäckström.

Charlotta Danielsson

Läs mer

Läs även intervjun med Finansinspektionens chef Martin Andersson på sidan 9.

Mer om revision i finansiella företag och de förslag som arbetats fram av Far finns att läsa i Balans nr 11/2011.