Innehåll

Lagar och regler samt brist på arbetskraft är småföretagens främsta hinder för att växa. Företagsledare med utländsk bakgrund har dessutom svårt med kapitalförsörjning. Det visar en rapport från Tillväxtverket.

Tillväxtverket ligger bakom en av Europas största och mest omfattande enkätundersökningar till små och medelstora företag. Undersökningen som omfattar cirka 20.000 företag i hela landet, visar att tillväxtviljan finns. Nästan tre fjärdedelar av företagen vill bli större, antingen genom ökad omsättning eller genom att öka antalet anställda. Men företagarna ser flera hinder för att växa.

– Var tredje småföretagare har uppgett att tillgången på lämplig arbetskraft är ett problem, sedan nämns även kapitalförsörjning, säger Jan Persson, analytiker på Tillväxtverket.

När det gäller kapitalförsörjningen vill Tillväxtverket inte gå så långt som att säga att det är ett generellt problem. Enligt undersökningen är det främst småföretag som leds av personer med utländsk bakgrund samt företag inom vissa branscher som har problem med kapitalförsörjningen.

Jan Persson menar att det är viktigt att fortsätta det pågående regelförenklingsarbetet samt att stimulera olika typer av samarbete mellan företag, exempelvis erbjuda mötesplatser.

– Undersökningen visar att småföretag som samverkar med andra företag har en större vilja att växa, säger Jan Persson.

Charlotta Danielsson