Innehåll

Balans nr 2 2011

Noteringar: Norge ett steg från slopad revisionsplikt

Från och med innevarande räkenskapsår kommer norska aktiebolag (aksje-selskap) med en nettoomsättning under fem miljoner kronor att kunna välja bort revisorn. Detta enligt ett förslag som väntas klubbas i norska stortinget under vintern.

Förslaget presenterades några dagar före julafton och kan beskrivas som en julklapp från näringsministern till Norges näringslivsorganisationer. Åtminstone om man ska tro Per Hanstad, vd för Den norske Revisorforening, DNR. Han menar att näringslivsorganisationerna har varit pådrivande för att reformen ska bli av, vilket också är en tankeställare för revisions- och rådgivningsbranschen i Norge.

– Det är våra kunder som inte vill ha kvar revisionsplikten och det måste vi förhålla oss till, säger Per Hanstad.

DNR, som är en renodlad revisorsorganisation, har hela tiden varit motståndare till avskaffad revisionsplikt.

– Men nu är beslutet i princip fattat och vår uppgift är att hjälpa våra medlemmar att positionera sig i den nya marknadssituationen, säger han.

Situationen i Norge skiljer sig från den svenska på så vis att de två yrkesgrupperna, revisorer och redovisningskonsulter, är mer åtskilda. De norska redovisningskonsulterna har tagit ställning för slopad revisionsplikt, vilket kan tyckas motsägelsefullt då införandet av frivillig revision för en majoritet av företagen kan leda till att många revisorer börjar konkurrera med redovisningskonsulterna om uppdragen.

– En godkänd revisor i Norge blir i princip auktoriserad redovisningskonsult per automatik. Det är en statsauktorisation och allt som behövs är att skicka in en ansökan, vilket många revisorer passar på att göra nu, säger Per Hanstad.

DNR:s medlemmar får också information och utbildning om försäljning och nya tjänster. Per Hanstad betonar samtidigt att förändringen inte sker över en natt, även om beslutet kommer att träda i kraft med verkan från och med räkenskapsåret 2011.

Den norska oppositionen är positiv till förslaget. Så när regeringen nu har lyckats enas kan man vänta sig att propositionen kommer att antas med enhällighet i det norska stortinget. Detta sker enligt Per Hanstad sannolikt före påsk.

Rakel Lennartsson

Norge

Den norske Revisorforening, DNR, organiserar 4.100 kvalificerade revisorer. Det norska förslaget om slopad revisionsplikt omfattar aksjeselskap som understiger 5 miljoner kronor i nettoomsättning, 20 miljoner kronor i balansomslutning och i genomsnitt 10 anställda. Det är betydligt högre gränsvärden än de svenska (3/1,5/3) och motsvarar runt 68 procent av de norska aksjeselskapen.