Balans nr 2 2011

Noteringar: Klarar konkurrensen

Rådgivare tar marknadsandelar

Revisions- och rådgivningsbranschen har en oväntat stor marknadsandel när det gäller rådgivning.

– Jag trodde att den var under 10 procent, men den ligger på drygt 13 procent och är växande, säger Ragnar Gustavii, ordförande i Fars rådgivningssektion.

Rådgivningssektionen har låtit göra en undersökning för att se hur nöjda kunderna på konsultmarknaden är, och för att se hur revisionsbyråerna står sig i konkurrensen jämfört med renodlade konsultbyråer.

Undersökningen presenterades i samband med Rådgivningssektionens årliga event på Operaterassen i Stockholm 20 januari.

Ragnar Gustavii är positivt överraskad av resultatet.

– Byråernas rådgivning har vuxit med 70 procent från 2006 och vi tar marknadsandelar. Nu har byråerna 13,1 procent av rådgivningsmarknaden, säger han.

Syftet med undersökningen var att få kännedom om hur marknaden ser ut. Ragnar Gustavii konstaterar att när det gäller revisionsmarknaden finns en hel del statistik och data, men rådgivningsmarknaden är däremot inte lika genomlyst.

I undersökningen har man främst tittat på big 4 och trenden när det gäller tillväxt och marknadsandelar, men enligt Ragnar Gustavii speglar den även branschen i övrigt.

– Vi får en bra skattning som även gäller för big 7 och big 8, säger han.

Revisionsbyråernas styrkor när det gäller rådgivningen är att de uppfattas som pålitliga och har ett komplett utbud av tjänster och specialister. Några områden går dock att förbättra, exempelvis att kunden generellt uppfattar prisvärdheten som låg.

Charlotta Danielsson

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...