Balans nr 2 2011

Noteringar: Klarar konkurrensen

Rådgivare tar marknadsandelar

Revisions- och rådgivningsbranschen har en oväntat stor marknadsandel när det gäller rådgivning.

– Jag trodde att den var under 10 procent, men den ligger på drygt 13 procent och är växande, säger Ragnar Gustavii, ordförande i Fars rådgivningssektion.

Rådgivningssektionen har låtit göra en undersökning för att se hur nöjda kunderna på konsultmarknaden är, och för att se hur revisionsbyråerna står sig i konkurrensen jämfört med renodlade konsultbyråer.

Undersökningen presenterades i samband med Rådgivningssektionens årliga event på Operaterassen i Stockholm 20 januari.

Ragnar Gustavii är positivt överraskad av resultatet.

– Byråernas rådgivning har vuxit med 70 procent från 2006 och vi tar marknadsandelar. Nu har byråerna 13,1 procent av rådgivningsmarknaden, säger han.

Syftet med undersökningen var att få kännedom om hur marknaden ser ut. Ragnar Gustavii konstaterar att när det gäller revisionsmarknaden finns en hel del statistik och data, men rådgivningsmarknaden är däremot inte lika genomlyst.

I undersökningen har man främst tittat på big 4 och trenden när det gäller tillväxt och marknadsandelar, men enligt Ragnar Gustavii speglar den även branschen i övrigt.

– Vi får en bra skattning som även gäller för big 7 och big 8, säger han.

Revisionsbyråernas styrkor när det gäller rådgivningen är att de uppfattas som pålitliga och har ett komplett utbud av tjänster och specialister. Några områden går dock att förbättra, exempelvis att kunden generellt uppfattar prisvärdheten som låg.

Charlotta Danielsson