Innehåll

Balans nr 2 2011

Noteringar: Auktorisation för skattekonsulter

Med auktorisation, yrkesseminarier och sociala aktiviteter hoppas Fars skattesektion locka nya medlemmar.

– Medlemskap ska bli en självklarhet för skattekonsulter, säger Daniel Glückman, representant för ”yngregruppen” inom Skattesektionen.

Beslut om en auktorisation för skattekonsulter kommer sannolikt att tas i Fars styrelse under våren. Enligt tidsplanen kommer auktorisationen att vara sjösatt vid halvårsskiftet. Alla som redan är medlemmar i Fars skattesektion blir automatiskt auktoriserade. Medlemmar som tillkommer efter 1 juli, liksom personer som inte är medlemmar i Far, kommer att behöva genomgå en gedigen ansökningsprocedur för att bli auktoriserad skattekonsult.

– Tanken är att auktorisationen ska bli en kvalitetsstämpel som är attraktiv även för andra yrkesgrupper, exempelvis advokater, säger Ernst Forsberg, avgående ordförande i Skattesektionen.

Vid sektionens årsmöte i slutet av januari informerades medlemmarna om auktorisationen. Inte minst sektionens yngregrupp hoppas att auktorisationen ska bidra till att öka yrkesgemenskapen och attraktionskraften i ett medlemskap.

Inför årsmötet hade yngregruppen tagit fram förslag på hur verksamheten kan utvecklas så att medlemskap blir ett självklart val för yngre generationer av skattekonsulter. Bland annat föreslogs återkommande seminarier och sociala aktiviteter samt att årsmötet görs till ett större evenemang som kan locka medlemmar från hela landet.

– Vi vill hitta olika sätt att öka antalet medlemmar, men också deltagandet och engagemanget, säger Daniel Glückman, skattekonsult pä Deloitte och en av åtta medleramar i Skattesektionens yngregrupp.

Rakel Lennartsson

Gunnar Thuresson ny ordförande

Gunnar Thuresson, skattekonsult på Ernst & Young, valdes till ny ordförande i Fars skattesektion på årsmötet. Han efterträder Ernst Forsberg från PwC.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...