Innehåll

Balans nr 2 2011

Noteringar: Auktorisation för skattekonsulter

Med auktorisation, yrkesseminarier och sociala aktiviteter hoppas Fars skattesektion locka nya medlemmar.

– Medlemskap ska bli en självklarhet för skattekonsulter, säger Daniel Glückman, representant för ”yngregruppen” inom Skattesektionen.

Beslut om en auktorisation för skattekonsulter kommer sannolikt att tas i Fars styrelse under våren. Enligt tidsplanen kommer auktorisationen att vara sjösatt vid halvårsskiftet. Alla som redan är medlemmar i Fars skattesektion blir automatiskt auktoriserade. Medlemmar som tillkommer efter 1 juli, liksom personer som inte är medlemmar i Far, kommer att behöva genomgå en gedigen ansökningsprocedur för att bli auktoriserad skattekonsult.

– Tanken är att auktorisationen ska bli en kvalitetsstämpel som är attraktiv även för andra yrkesgrupper, exempelvis advokater, säger Ernst Forsberg, avgående ordförande i Skattesektionen.

Vid sektionens årsmöte i slutet av januari informerades medlemmarna om auktorisationen. Inte minst sektionens yngregrupp hoppas att auktorisationen ska bidra till att öka yrkesgemenskapen och attraktionskraften i ett medlemskap.

Inför årsmötet hade yngregruppen tagit fram förslag på hur verksamheten kan utvecklas så att medlemskap blir ett självklart val för yngre generationer av skattekonsulter. Bland annat föreslogs återkommande seminarier och sociala aktiviteter samt att årsmötet görs till ett större evenemang som kan locka medlemmar från hela landet.

– Vi vill hitta olika sätt att öka antalet medlemmar, men också deltagandet och engagemanget, säger Daniel Glückman, skattekonsult pä Deloitte och en av åtta medleramar i Skattesektionens yngregrupp.

Rakel Lennartsson

Gunnar Thuresson ny ordförande

Gunnar Thuresson, skattekonsult på Ernst & Young, valdes till ny ordförande i Fars skattesektion på årsmötet. Han efterträder Ernst Forsberg från PwC.