Innehåll

Balans nr 3 2011

Noteringar: Hederspris

Far Akademis bok Medarbetarsamtal och lönesamtal var nominerad i tävlingen ”Årets HR-bok”. Med motiveringen ”En tydlig och användbar skrift” tilldelades boken ett hederspris.

Sveriges HR-förening arrangerar tillsammans med tidningen Personal och Ledarskap tävlingen ”Årets HR-bok”. För 25:e året i rad har bokjuryn nominerat tio böcker ur 2010 års bokskörd. Böckerna anses ge ett bra stöd till dem som arbetar med människors utveckling på arbetsplatsen.

Boken Nätverksorganisationer av Jan Edgren och Per-Hugo Svärd vann tävlingen och Medarbetarsamtal och lönesamtal fick juryns hederspris med motiveringen: ”Medarbetarsamtal och lönesamtal är en praktisk handbok, lättillgänglig om ett svårt ämne. Innehåller bland annat en bra checklista för alla som jobbar med HR. Även den som är erfaren på området kan ha nytta av boken, till exempel vid revidering av mallar för medarbetar- och lönesamtal. En tydlig och användbar skrift.”

Målet är att boken ska ge förståelse för samtalens strategiska betydelse samt kunskap om hur samtalen planeras, genomförs och följs upp. Boken innehåller också många mallar och checklistor som läsaren kan använda och anpassa för sitt eget arbete, säger bokens författare Maria Elg, tillika förlagsredaktör på Far Akademi.

Charlotta Danielsson

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...