Balans nr 3 2011

Noteringar: Grönboken om revision

”EU kör över branschen”

EU-kommissionen är fast besluten att fortsätta på den inslagna vägen. Det framkom vid den högnivåkonferens som hölls i Bryssel i februari, om eu:s grönbok om revision.

– Jag får intrycket att kommissionären Michel Barnier inte alls har lyssnat på de 688 remissvaren. Nittio procent av svaren sågar grönboken. Trots detta tycks Michel Barnier vara helt bestämd på att genomföra sina förslag, säger Fars generalsekreterare Dan Brännström.

Inför konferensen hade EU-kommissionen skickat ut en sammanfattning av remissvaren som revisions- och rådgivningsbranschen, övriga näringslivet, myndigheter och forskare gett på grönboken.

Med tanke på bredden i grönbokens förslag och mängden svar som inkommit, är det mycket svårt att skaffa sig en överblick över frågorna. Dan Brännström är kritisk till processen.

De har ställt frågorna på ett sådant sätt att de nu kan tolka svaren hur de vill, säger Dan Brännström.

Hans bestämda intryck är att EU-kommissionen nu kör över remissinstanserna.

Håller du inte med om att det finns problem med revisionen?

– Jo, det finns ett behov av förändring men Michel Barnier väljer fel väg; han försöker reglera och byråkratisera fram oberoende i stället för att utveckla revisionen så att den bättre motsvarar marknadens behov, säger Dan Brännström.

Rakel Lennartsson

EU:s grönbok om revision

I oktober förra året kom EU-kommissionen med en grönbok om revision. 8 december gick remisstiden ut. Konkreta förslag till direktiv beräknas komma i november i år.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...