Innehåll

Balans nr 3 2011

Europafrågor: Inre marknaden: Dags att agera!

Den inre marknaden kan göra skillnad. Det betonade EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso vid en konferens i Bryssel i februari med ovanstående rubrik. EU-kommissionen hade slagit på stora trumman för att belysa vikten av EU:s inre marknad. Drivkraften är ökad tillväxt och sysselsättning, vilket framför allt skapas genom innovationer och entreprenörskap. Den ansvarige EU-kommissionären, Michel Barnier, både inledde och avslutade dagen som, enligt kommissionären, präglades av entusiasm, passion och kärlek.

Konferensen var ett led i en debatt och konsultationsprocess som inleddes i höstas. Enskilda företagare fick här chansen att återge sin syn på inre marknaden. Det återstår fortfarande många hinder för företagen, vilket framför allt hämmar de små och medelstora företagen i deras utveckling. Det finns exempelvis olika nationella lagar och regler, betalsystemet Single Euro Payments Area, SEPA, fungerar inte fullt ut och frågan om en gemensam bolagsskatt är fortfarande olöst.

EU-kommissionen har tagit fram femtio åtgärdspunkter som handlar om allt från pensioner och moms till patent och passagerares rättigheter. Tanken är att koka ner dessa punkter till ett tiotal prioriteringar. Det går inte att göra allt på en gång. EU-kommissionen fortsätter att samla in goda råd och planerar att ge en rekommendation till Europaparlamentet i oktober.

Det är långt kvar till målet om en fullt fungerande inre marknad. Att, som jag, tala om fördelarna med en gemensam marknad kan ibland kännas hopplöst då det är välkänt att många företag som är aktiva över EU:s gränser stöter på problem. Men bara det faktum att eu:s höga politiker och tjänstemän placerar denna fråga högst upp på agendan inger hopp för framtiden. Konferensen genomsyrades av optimism och beslutsamhet och dagen gav mig och övriga deltagare nya krafter att arbeta vidare med denna viktiga fråga.

Och glöm inte bort solvit som tillhandahålls av Kommerskollegium i Sverige. SOLVIT-nätverket löser problem som företag och privatpersoner stöter på vid kontakt med myndigheter i de 27 EU-länderna samt Norge, Island eller Liechtenstein. Se vidare på <www.solvit.se>.

Ewa Fallenius är EU-expert på PwC.

Hon är civilekonom med en Master of European Studies från College of Europe (Brugge).

ewa.fallenius@se.pwc.com