EU-kommissionen har erkänt tillsynssystemen för revision i tio länder utanför EU som likvärdiga EU-ländernas system. Ytterligare 20 länder utanför EU, i vilka oberoende tillsynssystem är under uppbyggnad, omfattas av övergångsregler. Michel Barnier, EU-kommissionär för den inre marknaden, framhåller att beslutet ska ses i ljuset av den översyn som just nu pågår av revisionsmarknaden i EU.

Dagens beslut är ett viktigt steg mot tätare internationellt samarbete kring tillsynen av revisorer och revisionsbyråer, säger Michel Barnier i ett pressmeddelande.

Beslutet har dock begränsad praktisk betydelse, enligt Adam Diamant, chefsjurist på Revisorsnämnden.

Beslutet möjliggör för Revisorsnämnden att i sin tillsyn av revisorer från tredjeland förlita sig på det arbete som utförts av respektive lands tillsynsmyndighet, säger han.

Däremot förändras inte ansvarsfrågan; Revisorsnämnden är fortfarande ytterst ansvarig för registreringen av och tillsynen över samtliga revisorer i bolag som enligt lagkrav inger sin reviderade årsredovisning till en reglerad marknadsplats i Sverige.

För den enskilda revisorn har det betydelse på sä vis att det alltid är lättare med hemlandstillsyn, säger Adam Diamant.

Rakel Lennartsson