Innehåll

Balans nr 3 2011

Noteringar: Samarbete om tillsyn kan utökas

EU-kommissionen har erkänt tillsynssystemen för revision i tio länder utanför EU som likvärdiga EU-ländernas system. Ytterligare 20 länder utanför EU, i vilka oberoende tillsynssystem är under uppbyggnad, omfattas av övergångsregler. Michel Barnier, EU-kommissionär för den inre marknaden, framhåller att beslutet ska ses i ljuset av den översyn som just nu pågår av revisionsmarknaden i EU.

Dagens beslut är ett viktigt steg mot tätare internationellt samarbete kring tillsynen av revisorer och revisionsbyråer, säger Michel Barnier i ett pressmeddelande.

Beslutet har dock begränsad praktisk betydelse, enligt Adam Diamant, chefsjurist på Revisorsnämnden.

Beslutet möjliggör för Revisorsnämnden att i sin tillsyn av revisorer från tredjeland förlita sig på det arbete som utförts av respektive lands tillsynsmyndighet, säger han.

Däremot förändras inte ansvarsfrågan; Revisorsnämnden är fortfarande ytterst ansvarig för registreringen av och tillsynen över samtliga revisorer i bolag som enligt lagkrav inger sin reviderade årsredovisning till en reglerad marknadsplats i Sverige.

För den enskilda revisorn har det betydelse på sä vis att det alltid är lättare med hemlandstillsyn, säger Adam Diamant.

Rakel Lennartsson

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...