Innehåll

Balans nr 3 2011

Noteringar: Undantag från EU:s momsregler

Enligt svensk lag är ideella sektorn i princip helt undantagen från att betala moms. Detta strider mot EU:s momsdirektiv. Svenska regeringen har under flera år hotats att dras inför EU-domstolen. I januari lämnade finansminister Anders Borg (m) därför in en ansökan till EU-kommissionen om tillstånd att införa en omsättningsgräns för momsredovisning för den ideella sektorn. Beloppet är satt till en miljon kronor, vilket innebär att över 90 procent av föreningarna skulle undantas från momsplikt.

Finansdepartementet väntar nu på ett svar från EU-kommissionen, innan man går vidare med beredningen av ytterligare momsfrågor relaterade till den ideella sektorn. I november 2009 lämnade utredningen Mervärdesskatt för den ideella sektorn m.m. över sin rapport (DS 2009:58). Samtidigt pågår en stor översyn av momslagstiftningen i EU. En grönbok publicerades i december och remissvar ska inkomma till EU-kommissionen senast 31 maj.

Rakel Lennartsson

Moms

EU har gemensamma momsregler som regleras i momsdirektivet. Normalskattesatsen i EU ska vara lägst 15 procent. Utöver normalskattesatsen får medlemsländerna använda upp till två lägre momssatser för vissa varor och tjänster. Flera länder har undantag för ideell sektor och har fått kritik från EU-kommissionen för att dessa strider mot EU-direktivet.