Innehåll

Balans nr 3 2011

Debatt: Sverige måste satsa på företagande!

I Balans nr 2/2011 skriver Karl Wennberg en artikel med rubriken ”Risktagande ska löna sig!”. Artikeln tar sikte på ett ökat företagande i Sverige och vilka områden regeringen bör fokusera på i sitt reformarbete.

I Fars bilaga om förtroende i Dagens Industri (2 februari 2011) skrev jag en artikel om företagare i Sverige och hur tillväxt kan skapas. Både jag och Karl Wennberg menar att företagaren måste våga mer, men även att yttre omständigheter såsom tillgång till kapital och olika regleringar, exempelvis insolvensreglerna, måste ses över.

Bristande erfarenhet av företagande är enligt Karl Wennberg en av de vanligaste orsakerna till att företagare inte lyckas. Initiativet Ung Företagsamhet (UF) är en bra form för unga personer att inom utbildningsväsendets ram komma i kontakt med företagande. Revisorer och rådgivare är i ett tidigt skede med som mentorer och stöttar UF-företagen, vilket är en klok och nödvändig investering för branschen. Karl Wennberg menar att revisorer ska vara mer proaktiva i stället för bara godkänna böckerna i efterhand. Men det är ju faktiskt så revisorer arbetar! En av revisorns viktigaste uppgifter, utöver gransknigsuppdragen, är den rådgivande rollen. Här har revisorn en preventiv funktion genom att se till att bolaget har en god intern kontroll och rätt instrument för att styra sin verksamhet och förebygga felaktigheter.

För att Sverige ska få ytterligare fart på företagandet måste samhällets resurser samverka. Universitet och högskolor har en viktig roll när det gäller att skapa en grogrund för företagande och därför är det viktigt att samarbetet mellan revisions- och rådgivningsbranchen och utbildningsväsendet intensifieras.

Tyvärr räcker det inte att vara teoretiskt utbildad för att driva ett företag, utan man måste också ha erfarenhet, tillgång till kapital och bra rådgivare. Riskkapitalet lyser ofta med sin frånvaro i de mindre företagen. Först när bolagen börjar visa framfötterna brukar enskilda riskkapitalister komma fram. Den vanliga finansieringen styrs av det reguljära bankväsendet och så länge man inte har någon form av riskkapital inom det systemet kommer det att finnas en tvekan inför att starta företag.

Regeringen har under lång tid talat om förenklingar och att den administrativa bördan för företagen ska minska med 25 procent. Det må vara en god idé men leder i sig inte till fler och stabilare företag.

Om Karl Wennberg har rätt när han skriver att problemet inte är att det startas för få företag utan att det brister i ambitiöst företagande bör reformerna även inriktas på det.

Det är viktigt att vi i Sverige bygger en god grund för att starta och driva företag, både långsiktigt och lönsamt. För att våga satsa är det viktigt att man som privatperson vet att man har någon form av trygghet. Som anställd har man las, men som företagare har man inget sådant skydd. Företagaren har dessutom kanske både borgat och intecknat sitt hus privat.

Sveriges framgång bygger till stor del på enskilda personer som satsat på företagande. För att fler ska våga göra verklighet av sina företagardrömmar måste vi ha en större samverkan mellan beslutsfattare, kreditinstitut, utbildningsväsende och näringsliv. Jag ser fram emot att Sverige tar tag i taktpinnen och bygger ett företagarland i världsklass!

Bo Åsell är auktoriserad revisor på PwC samt orförande i Fars sektion små & medelstora företag.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...