Innehåll

Mitt under brinnande högsäsong pågår flera aktiviteter inom sektionen. Översynen av vår lokala verksamhet har påbörjats, med målet att öka medlemsnyttan och nå fler medlemmar på fler orter i Sverige. Kickoff för detta arbete var en konferens med lokalföreningarnas ordföranden 18–19 januari. Under våren fortsätter detta arbete inom en arbetsgrupp med representanter från lokalföreningarna, sektionens styrgrupp samt Far. Vi kommer löpande att rapportera om detta.

Vårt arbete med att utveckla verksamheterna för både revisorer och redovisningskonsulter fortsätter. Det är viktigt att Far fångar upp medlemmarnas olika behov och nu har även vår sektion etablerat en grupp med namnet Yngre generationen. Vidare håller vi på att ta fram broschyrer som ska vara till hjälp i kommunikationen med kunder och intressenter.

Under hösten har avskaffandet av revisionsplikten och kommunikation kring revisions- och granskningstjänster samt redovisningstjänster varit i fokus. För att säkerställa att kommunikationen i alla delar är enhetlig har Far och SRF tillsatt en arbetsgrupp som ska se över | detta. Arbetet ska vara klart före sommaren.

I februari deltog vi vid ett möte med representanter från SIE-gruppen. SIE-standarden är nu 13 år gammal och ambitionen är att fortsätta utveckla standarden som är ett viktigt instrument i revisorns och redovisningskonsultens vardag. Vi vill gärna ha feedback från alla medlemmar i detta arbete.

Sektionen har nu över 5.000 medlemmar och tillströmningen fortsätter i god takt. För att möta det ökade medlemsantalet kommer sektionen framöver att träffas en gång per månad. Vi kommer även att erhålla ökade resurser från Fars sekretariat.

Bo Åsell