Innehåll

Balans nr 3 2011

Skattesektionen

Skattesektionens årsmöte hölls 19 januari på KPMG i Stockholm. En ny styrelse valdes: Gunnar Thuresson (Ernst & Young) är ny ordförande och Peter Linder (KPMG) är vice ordförande. Roger Gavelin (PwC) är ny ledamot.

På årsmötet presenterades auktorisationen av skatterådgivare som införs 1 juli 2011. Vidare presenterades sektionens ”Yngregrupp”. Årsmötet avslutades med mingel, mat och dryck.

Gunnar Thuresson