Innehåll

Balans nr 4 2011

Noteringar: Samarbete ska ge minskade skatterisker

Skatteverket håller på att införa ett nytt sätt att arbeta med de största företagen. Tanken är att minska företagens skatterisker, samt att förebygga skattefel och osäkerhet.

Skatteverkets arbetssätt med riskklassificering är lagt på hyllan. I stället införs ett nytt sätt att möta storföretagen. Tanken är att företagen ska få en särskild kontaktperson på Skatteverket och att samarbetet mellan myndighet och storföretag ska formaliseras.

– Exakt hur det nya arbetssättet kommer att se ut är inte klart ännu, säger Günther Björklund, kanslichef för storföretagsregionen på Skatteverket i Solna.

Risktagande är i fokus på många håll efter den senaste finanskrisen. Så även hos Skatteverket som hoppas att det nya arbetssättet ska bidra till att minska de skatterisker företagen tar. Många företag verkar i flera länder vilket innebär att skatteredovisningen blir mer komplex och svårbedömd. Affärstransaktioner och ägarrelationer förändras och gör att de slutgiltiga skattekonsekvenserna blir svårare att förutse, vilket kan leda till rättsprocesser med oklar utgång. I de fall då Skatteverket och förvaltningsdomstolarna i slutändan underkänner ett skatteupplägg kan det leda till kännbara upptaxeringar och skattetillägg.

– Förhoppningen är att vårt nya arbetssätt ska ge de största svenska företagen en möjlighet att minska de här skatteriskerna, säger Günther Björklund.

Det nya arbetssättet bygger på samarbete och dialog. Myndigheten har hämtat inspiration från Nederländerna och Danmark där man framgångsrikt arbetat på liknande sätt.

Fördjupad samverkan innebär att Skatteverket utser en koncernansvarig tjänsteman som är kontaktperson och som ska underlätta företagets dialog med myndigheten. Skatteverket kommer därigenom att öppet redovisa sin bedömning av företagets skatterisker och komma med förslag på hur riskerna kan minska.

Meningen är också att Skatteverket i förväg ska kunna ge tydliga och snabba besked när det gäller svära frågor.

Arbetssättet bygger på frivillighet och de företag som väljer att delta förväntas visa en öppenhet när det gäller den egna bedömningen av skatteriskerna. Tillsammans med Skatteverket görs en gemensam riskbedömning av interna rutiner och kontrollsystem för att säkerställa att korrekta uppgifter lämnas till Skatteverket.

– Tanken är att samarbetet ska vara långsiktigt, och vår ambition är att det här ska genomföras, säger Günther Björklund.

Charlotta Danielsson

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...