Balans nr 4 2011

Noteringar: Bonusregler följs inte

Finansinspektionen överväger sanktioner

Vid årsskiftet infördes skärpta regler för bonussystem inom finansiella företag. Bland annat bör minst 60 procent av den rörliga ersättningen för en anställd som kan påverka företagets risknivå skjutas upp i minst tre år. Företagen ska också definiera vilka som är risktagare.

När Finansinspektionen (FI) ett år senare följde upp reglerna visade det sig att knappt hälften av de undersökta företagen anpassat sig till ersättningsföreskrifterna i tillräcklig utsträckning.

FI anser bland annat att företagen gjort en felaktig tolkning av begreppet rörlig ersättning, har grundat ersättningspolicyn på en otillräcklig riskanalys, samt gjort en felaktig eller för snäv tolkning av begreppet risktagare vilket leder till en felaktig tillämpning av reglerna om uppskjutande av rörlig ersättning.

– Det är ett uppseendeväckande dåligt resultat. Det visar på behovet av en attitydförändring i branschen, säger fi:s generaldirektör Martin Andersson.

FI anser att bristerna i några fall är så uppseendeväckande att de fått intrycket att företaget medvetet valt att kringgå reglerna.

Nu utredes ett tjugotal företag som misstänks ha brutit mot reglerna. Bolagen får chansen att komma med en förklaring, men om Fl inte ser förklaringen som rimlig kommer det att göras en prövning av om det ska resultera i en sanktion mot företaget, FI hoppas att de första besluten ska vara klara före sommaren.

Charlotta Danielsson

BONUSREGLER

1 januari 2010 infördes skärpta regler för bonussystem inom finansiella företag. Bland annat ska minst 60 procent av rörlig ersättning till anställda som kan påverka företagets risknivå skjutas upp i minst tre år. Dessutom ska företagen definiera vilka som är risktagare.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...