Innehåll

Balans nr 4 2011

Noteringar: Förtroende för bolagsstyrning

Förtroendet för svensk bolagsstyrning ökar, både hos allmänheten och bland kapitalmarknadens aktörer. Det framgår av Kodbarometern 2010 som presenteras av Kollegiet för svensk bolagsstyrning. Förtroendet hos allmänheten har ökat på alla punkter, men är fortsatt lägst vad gäller ersättning till bolagsledningarna.