Balans nr 4 2011

Noteringar: ”Någon måste ha rätt och någon måste ha fel”

Fars generalsekreterare Dan Brännström kommenterar tidigare HQ-revisorn Johan Dyrefors svar till Revisorsnämnden

De stora förlusterna i HQ Bank uppstod våren 2010, alltså flera månader efter den senaste revisionen. Det framgår av den tidigare HQ-revisorn Johan Dyrefors svar till Revisorsnämnden (RN).

– Efter att ha läst Johan Dyrefors svar har jag en skyldighet att peka på nya fakta i målet, säger Fars generalsekreterare Dan Brännström om sitt val att kommentera ärendet i media.

Kärnan i Johan Dyrefors svar är att han inte har utfört någon revision avseende 2010 och att de stora förluster som uppkom i HQ under perioden maj-juni 2010 är hänförliga till positioner som togs samma vår.

Enligt Johan Dyrefors beräkningar kunde HQ:s tradingverksamhet ha genererat ett positivt resultat på runt 50 miljoner kronor om banken hållit fast vid de positioner man hade vid årsskiftet 2009/2010. Att det i stället blev en stor förlust menar han beror på den forcerade avveckling som genomfördes våren 2010, under sämsta tänkbara marknadsläge och under press från banker som krävde kompletterande säkerheter.

Johan Dyrefors avslutar sitt svar till RN med att i princip avfärda grunden för Finansinspektionens (FI) kritik:

”Finansinspektionen förefaller ha missuppfattat IFRS-regelverket [...]. Detta har medfört att Finansinspektionen, enligt min uppfattning, har dragit felaktiga slutsatser beträffande värderingen av hq.:s finansiella instrument.”

Dan Brännström menar att mediedrevet efter HQ:s fall i höstas i hög grad fokuserade på revisorn. När revisorn nu har gett sin version reser den i stället ett antal frågetecken kring FI:s agerande. Att de stora förlusterna i tradingportföljen uppstod våren 2010 beskriver Dan Brännström som ”breaking news”.

– Det är RN som ska ta ställning till hur revisionen har utförts. Någon måste ha rätt och någon måste ha fel. Nu är det upp till FI att lika transparent som Johan Dyrefors argumentera i värderingsfrågorna, säger Dan Brännström

Rakel Lennartsson

Detta har hänt

13 september öppnade Revisorsnämnden (RN) ett disciplinärende mot Johan Dyrefors och KPMG, efter en anmälan från Finansinspektionen Ärendet gäller revisionen av HQ Bank och HQ AB. RN meddelar att ambitionen är att fatta ett beslut före sommaren. 16 juni har RN ett ordinarie sammanträde, men frågan kan även bli föremål för ett extra sammanträde.

Styrelsen i HQ vill kräva hela den tidigare styrelsen, däribland Mats Qviberg, samt KPMG och Johan Dyrefors på skadestånd till följd av vad som hände i HQ Bank. Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner förslaget om skadeståndstalan vid en extra bolagsstämma 18 april.