Innehåll

Balans nr 4 2011

Noteringar: Förändring på gång av Fars lokala verksamhet

Lokala ambassadörer och mindre administration ska förenkla för lokalföreningarna. På så sätt hoppas Far göra det lokala arbetet mer tillgängligt och samtidigt öka medlemsnyttan.

Fars lokalföreningar står inför en genomgripande förändring. Matthias Vidh, ordförande för lokalföreningen Storstockholm, ser hoppfullt på framtiden. Han ingår i den grupp som vid lokalföreningarnas ordförandemöte i mitten av januari fick i uppdrag att se över hur de lokala verksamheterna ska organiseras framöver. Målet är att öka medlemsnyttan.

– Det viktigaste är att vi på bästa sätt tillgodoser medlemmarnas behov, som ser olika ut i olika delar av landet. Det sätt som passar bra att jobba på i Stockholm kanske inte lämpar sig lika bra i Jämtland och vice versa, säger Matthias Vidh.

Det förslag som gruppen tittat på innebär att lokalföreningarna och dess styrelser avlastas genom att Far centralt tar över en stor del av det administrativa arbetet. Dessutom vill man att arbetet blir mindre formaliastyrt och att de aktiva medlemmarna blir Fars lokala ambassadörer.

Matthias Vidh förklarar att man på så sätt kommer undan mycket av det tunga arbete styrelserna har i dag på grund av den formalia som styr verksamheten. Mycket tid läggs på pappersarbete, tid som i stället kan läggas på medlemmarna.

– Arbetet med styrelse, valberedning och stadgar kan verka avskräckande. Om de lokala föreningarna avvecklas och styrelseordföranden och ledamöterna i styrelsen blir regionombud är det inget som hindrar att det kommer fler som vill vara aktiva. En sådan organisation blir enklare samtidigt som vi ökar medlemsnyttan, säger han.

Matthias Vidh tycker också att den som lägger tid på lokalt arbete åt Far ska få ersättning.

– Inom föreningslivet blir det allt svårare att hitta folk som ställer upp ideellt, det gäller även inom Far, säger han.

23 maj samlas samtliga lokalföreningsordföranden igen och då ska gruppen presentera ett förslag till nytt sätt att arbeta. Sedan ska lokalföreningarna få tycka till och förhoppningen är att man i september ska kunna fatta beslut om att gå vidare med förändringen.

– Vi hoppas kunna sjösätta det nya arbetssättet under våren 2012, säger Matthias Vidh.

Charlotta Danielsson

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...