Balans nr 4 2011

Fördjupning: Det stränga ansvaret vid rådgivning

Under senare år har det blivit allt vanligare med skadeståndskrav mot revisionsbyråer. Här ger Christina Ramberg en översiktlig bild av det stränga ansvar som utkristalliserats i rättspraxis samt skiljedomar. Det handlar inte om revisorns ansvar för god revisionssed utan om ansvaret för ekonomisk rådgivning, till exempel skatterådgivning och finansiell rådgivning i samband med företagsförvärv.

Rådgivarens ansvar är mycket strängt.

Rådgivaren ska undersöka allt noga. Om han eller hon borde ha upptäckt något orosmoment så måste han eller hon gräva vidare. Rådgivaren kan inte skylla på att det var ett komplicerat uppdrag eller att tiden var begränsad om han eller hon inte samtidigt tydligt förklarar att slutrapporten inte lämpar sig som beslutsunderlag på grund av komplexiteten eller tidsbristen.

Rådgivarens rapport ska vara övertydlig.

Rådgivaren måste förklara för uppdragsgivaren vilka de konkreta riskerna är med att fatta beslut grundat på informationen. Detta gäller även om rådgivaren inte ger råd, utan endast presenterar fakta/information. Slutrapporten ska vara mycket pedagogisk och rikta sig till en målgrupp som inte är särskilt insatt i ekonomi (även om det är en professionell styrelse som är uppdragsgivare). Rådgivaren kan bli ansvarig även om VD:n eller en enskild styrelseledamot har kunskap om de förhållanden som inte framgår av slutrapporten.

Omfattande skadestånd.

När rådgivningen varit vårdslös kan uppdragsgivaren ha rätt till mycket stor skadeståndsersättning som kan överstiga konsultarvodet med hundra gånger eller mer om det vill sig illa. I rättspraxis och skiljenämnder utgår man från att uppdragsgivaren inte skulle ha fattat det förlustbringande beslutet om rådgivaren inte varit vårdslös.

Ingen sträng reklamationsplikt.

En uppdragsgivare som vill rikta anspråk mot rådgivaren på grund av vårdslös rådgivning (kontraktsbrott) kan vänta med det ganska länge. Reklamationsskyldigheten är alltså inte särskilt omfattande.

Friskrivningar håller inte.

Det är stor risk att avtalade skadeståndstak (till exempel en ansvarsbegränsning om att skadeståndet är maximerat till dubbla arvodet) inte håller och att rådgivaren blir ansvarig för högre belopp. Den risken är särskilt stor om rådgivarens avtalsbrott är allvarligt och/eller om rådgivaren har en ansvarsförsäkring som skulle täcka uppdragstagarens skada.

Lärdomar

En ekonomisk konsult måste redogöra för de risker som är förknippade med att använda slutrapporten som underlag för beslut. Det räcker inte att riskerna presenteras allmänt (i en generell disclaimer). Uppdragsgivaren måste verkligen få insikt om att slutrapporten kan vara ofullständig eller missvisande i specifika avseenden.

Av affärsmässiga skäl är det ofta klokt att försöka förlikas med uppdragsgivare som inte är nöjda med rådgivningen. Risken för ryktesspridning och skvaller är stor. Dessutom visar senare domstols- och skiljedomspraxis att ekonomiska rådgivares ansvar är förvånansvärt stort. Det finns all anledning att prioritera förlikningar framför aktioner för att rädda ansiktet till förmån för anställda.

Fars allmänna villkor för rådgivning är bra på många sätt. Men det krävs inte särskilt mycket för att ansvarsbegränsningen ska kunna sättas åsido av domstol eller skiljenämnd (även när uppdragsgivaren är ett stort professionellt företag).

Christina Ramberg är jur dr, professor i handelsrätt vid Göteborgs universitet samt verksam vid advokatfirman Vinge.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...