Innehåll

Balans nr 4 2011

Sektionen Stora Företag

Sektionen Stora företag fortsätter att bevaka EU-kommissionens arbete med frågor kring revision och bolagsstyrning. Kommissionens förväntade åtgärder med anledning av grönboken om revision beskrevs i Update nummer 2/2011 där det också framgick att vi kan få vänta till november på de konkreta förslagen.

För närvarande förbereder sig sektionen på kommissionens nästa grönbok som ska behandla frågor om bolagsstyrning i börsnoterade bolag. Frågor som den kommande grönboken förväntas fokusera på är utnämningen av styrelseledamöter avseende kön, etnicitet och ålder, hur aktieägare engagerar sig i bolagens styrning, revisionsutskottets roll, riskhantering och utseende av en CRO (Chief Risk Officer) samt bolagsstyrningskodernas princip om följ eller förklara. Remisstiden är planerad till 5 april–22 juli. Grönbokens förväntat provocerande idéer om bolagsstyrning har föranlett Kollegiet för bolagsstyrning att publicera en promemoria över konsekvenserna för svensk bolagsstyrning <www.bolagsstyrning.se>. Sektionen planerar ett seminarium tillsammans med SNS om dessa frågor för såväl näringsliv som medlemmar 2 maj.

I februari fick sektionens medlemmar ett mejl med frågor som institutionella ägare och intresseföreningen Aktiespararna bedömer vara i fokus på vårens bolagsstämmor, inklusive frågor till revisorerna. Vilka frågor som bolagsstämmorna de facto kommer att behandla avser sektionen följa upp genom diskussioner med de institutionella ägarna och Aktiespararna senare i vår. Här kan också nämnas de studier som Stockholms universitet gör genom besök på stämmorna. Universitetet besöker med viss periodicitet (senast 2005 och 2008) ett urval bolagsstämmor och studerar bland annat revisorernas roll under stämman. Under våren 2011 kommer universitetet att besöka cirka 25 stämmor. Far kommer att ta del av resultatet senare under våren och vi hoppas kunna återkomma med intressanta noteringar om detta.

En stor utmaning för Far och särskilt sektionen Stora företag är att på ett bra sätt följa upp de önskemål som framkom vid mötet med finansmarknadsminister Peter Norman 11 februari. Sektionen har därför tillsatt en särskild projektgrupp som dels ska arbeta fram en ny vägledning om revisorns kommunikation med Finansinspektionen, dels utveckla den särskilda tilläggstjänst som ska granska kvaliteten i finansiella företags interna kontroll och vilken ställning den interna kontrollen har i företaget. Rapportering om projektgruppens resultat kommer att ske i Update och i Balans.

Anna-Clara af Ekenstam

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...