Innehåll

Balans nr 5 2011

Noteringar: Mötesplats offentlig revision i repris

Nu är det dags för en repris på konferensen ”Mötesplats offentlig revision” som anordnades för första gången i maj 2009. I år är det dock oktober som gäller, så än finns det tid att anmäla sig.

Som hörs på namnet är tanken att samla alla revisorer som jobbar med offentlig sektor, oavsett uppdragsgivare, för att utbyta erfarenheter över organisationsgränserna och diskutera aktuella frågor.

– Det som de här revisorerna har gemensamt är att den verksamhet de granskar har ett annat syfte än vanlig vinstgenererande verksamhet. I skattefinansierad verksamhet är det alltid fråga om samhällsnytta, vilket innebär att allmänintresset är högre, säger Anita Agefjäll, som företräder Far i projektgruppen för Mötesplats offentlig revision.

Offentlig verksamhet betyder politiskt styrd verksamhet. För revisorn innebär det att man inte bara har att ta ställning till finansiella resultat utan även till måluppfyllelse, berättar Anita Agefjäll.

Årets tema anknyter till de aktuella debatterna om förväntningarna på revisorns roll och rapportering och kommer att kretsa kring revisorns kommunikation. Förutom att vara en samlingsplats för revisorerna ska konferensen också vara ett forum för intressenterna och fånga upp deras förväntningar på den offentliga revisionen.

Rakel Lennartsson

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...