Innehåll

Balans nr 5 2011

Noteringar: Mötesplats offentlig revision i repris

Nu är det dags för en repris på konferensen ”Mötesplats offentlig revision” som anordnades för första gången i maj 2009. I år är det dock oktober som gäller, så än finns det tid att anmäla sig.

Som hörs på namnet är tanken att samla alla revisorer som jobbar med offentlig sektor, oavsett uppdragsgivare, för att utbyta erfarenheter över organisationsgränserna och diskutera aktuella frågor.

– Det som de här revisorerna har gemensamt är att den verksamhet de granskar har ett annat syfte än vanlig vinstgenererande verksamhet. I skattefinansierad verksamhet är det alltid fråga om samhällsnytta, vilket innebär att allmänintresset är högre, säger Anita Agefjäll, som företräder Far i projektgruppen för Mötesplats offentlig revision.

Offentlig verksamhet betyder politiskt styrd verksamhet. För revisorn innebär det att man inte bara har att ta ställning till finansiella resultat utan även till måluppfyllelse, berättar Anita Agefjäll.

Årets tema anknyter till de aktuella debatterna om förväntningarna på revisorns roll och rapportering och kommer att kretsa kring revisorns kommunikation. Förutom att vara en samlingsplats för revisorerna ska konferensen också vara ett forum för intressenterna och fånga upp deras förväntningar på den offentliga revisionen.

Rakel Lennartsson