Innehåll

Balans nr 5 2011

Noteringar: Tillsyn övertas av europeiskt organ

Finansinspektionens befogenheter att ingripa mot kreditvärderingsinstitut upphävs, enligt en promemoria från finansdepartementet. Förslaget är en konsekvens av att tillsynsansvaret för kreditvärderingsinstitut från och med 1 juli övergår till Esma, European Securities and Markets Authority (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten).