Innehåll

Balans nr 5 2011

Noteringar: Stor potential att spara både pengar och miljö

MER-projektet avslutas med en rapport inom energiområdet. Revisorer och redovisningskonsulter är nyckelaktörer.

Besparingar som inte påverkar verksamheten, produkten eller kunderna är ren vinst. Det menar Gunilla Sandström, projektledare för MER-projektet som avslutas med en rapport inom energiområdet.

På många företag är kommunikationen mellan miljöchefen och ekonomichefen dålig. Då kan revisorn/ redovisningskonsulten bli den som ställer de frågor som kopplar ihop ekonomisk vinst med miljö. Det är en av slutsatserna i MER-projektet som startade 2004 i Västra Götaland.

Enkla frågor att börja med kan vara:

  • Hur ser nuläget ut?

  • Vilka väsentliga nyckeltal kan man arbeta med?

  • Vilka nya konton kan behövas för optimal redovisning?

– Många mindre miljöåtgärder görs för att man vill göra gott, men man gör aldrig någon ekonomisk kalkyl, säger Annika Nygren, auktoriserad redovisningskonsult och MER-revisor på Grant Thornton.

Hon menar att det är dags att vända på logiken.

– Vi gör det inte för att vi är goda, utan för att vi är smarta, säger hon.

Ett vanligt problem är att företagen inte lägger upp redovisningen utifrån verksamheten, vilket försvårar möjligheterna att analysera och utvärdera olika effektiviseringar.

– Företagare har ofta begränsad kunskap om redovisning och därför bör vi som revisorer och redovisningskonsulter ta den här typen av initiativ, säger Bigitta Sundman, MER-revisor, auktoriserad revisor och auktoriserad redovisningskonsult, med egen byrå.

På energiområdet finns det mycket att göra, exempelvis en så enkel sak som att separera abonnemang och förbrukning i kontoplanen. När ett företag kan redovisa att man har genomfört energieffektiviseringar som minskar energiförbrukningen, har det ett förhandlingsläge gentemot fastighetsägaren om värmen och elen ingår i hyran skapas däremot ett incitamentsproblem. -Även om man är duktig och sparar el så syns det inte på hyresavin, säger Gunilla Sandström.

Rakel Lennartsson

MER-projektet

MER-projektet (Miljöengagerade revisorer/redovisningskonsulter) har tagit fram konkreta och vardagsnära verktyg som revisorer och redovisningskonsulter kan använda för att bidra till företagens hållbarhetsarbete. MER fokuserar på sambandet mellan miljö och ekonomi. Verktygen finns inom områdena transporter, tjänsteresor och energi.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...