Innehåll

Balans nr 5 2011

Noteringar: Översyn av företagsskatter

En bredare skattebas, lägre skatter och globalt konkurrenskraftiga regler. Det är några av målsättningarna för företagsskattekommittén som hade sitt första sammanträde i april. Enligt utredningsdirektivet ska reformerna gynna företagande, investeringar och sysselsättning.

– Sverige ska kunna erbjuda goda förutsättningar för fler jobb i välmående företag, säger finansminister Anders Borg.

Ett första delbetänkande ska lämnas 31 januari 2012, med förslag på hur staten med hjälp av skatteincitament kan stimulera tillgången på riskvilligt kapital.

Rakel Lennartsson