Innehåll

Balans nr 5 2011

Noteringar: RN kommenterar mediadebatt

Revisorsnämnden (RN) kommenterar i årsredovisningen för 2010 mediadebatten om RN:s disciplinära åtgärder. Sanktionssystemet skiljer sig från ett straff-rättsligt eller skadeståndsrättsligt system, och syftar till att förmå den som brister i sin redovisningsutövning att rätta sig, och att om det inte sker vidta åtgärder.

– Det innebär att man reagerar hårdare steg för steg. Revisionsbyråerna har ofta regler för hur man agerar om någon får en erinran eller varning, men hur det följs har vi inte rätt att kontrollera, säger RN:s chef Peter Strömberg.

Charlotta Danielsson