Balans nr 5 2011

6 Frågor

Ljubo Mrnjavac är riskkapitalist. Han startade sitt första företag som 17-åring och är numera vd för det egna bolaget Rosengård Invest.

1 Du startade ditt bolag Rosengård Invest 2009, hur kom du på namnet?

– Rosengård är en stadsdel i Malmö som under de senaste åren fått mycket mediauppmärksamhet för problem med våld och kriminalitet. För mig är det viktigt att nämna att detta är en mycket betydelsefull stadsdel i Malmö med en stor potential. Här bor omkring 22.000 invånare och 175 nationaliteter är representerade. Det finns en inneboende kraft och kreativitet bland dem som bor här och många vill bidra till förändring och förbättring.

2 Vad står Rosengård Invest för?

– Genom att använda Rosengård i kombination med Invest skapar vi associationer och nyfikenhet kring verksamheten. Förhoppningsvis kan vi också genom företagsnamnet bidra till att lyfta stadsdelen och skapa debatt kring hur näringslivet kan utvecklas och berikas genom mångfald.

3 Vilka hinder och svårigheter upplever invandrare i dag?

– Att ha invandrarbakgrund innebär generellt att man har ett antal hinder och svårigheter att övervinna för att ta sig fram, i synnerhet inom näringslivet. Uppenbara hinder är språkliga barriärer och kulturella skillnader. Välkända, men mer osynliga hinder, är fördomar och svagare nätverk inom såväl näringsliv som finansiella institutioner. Många med invandrarbakgrund bär dessutom på svåra upplevelser från diktaturer, krig och fattigdom.

4 Du menar att detta påverkar invandrares drivkraft, hur då?

– Man vill bevisa att det är möjligt att lyckas. Man är också beredd att arbeta hårt för att uppnå sina mål. Förmågan att tänka nytt och söka lösningar där ingen tidigare hittat dem är också välkända framgångsfaktorer för en entreprenör.

5 Hur kan näringslivet bidra till integration?

– Genom att se den kompetens som finns hos en individ. Vi måste våga lämna den trygghet det innebär att följa invanda mönster, både när det gäller rekrytering och i sökandet av nya samarbetspartners eller leverantörer av produkter och tjänster.

6 Vad ser du som den enskilt viktigaste åtgärden för att få ned arbetslösheten bland invandrare?

– Som entreprenör tror jag det är viktigt att förbättra möjligheterna för företagande, och då inte enbart stöd i uppstartsfasen utan även till expansion av etablerade verksamheter. När företag expanderar skapas fler arbetstillfällen både för svenskar och invandrare.

Rakel Lennartsson

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...