Innehåll

Balans nr 5 2011

Europafrågor: Vad är egentligen en grönbok?

Det har talats en hel del om ”grönböcker”. Under vintern har exempelvis EU:s grönbok om revision diskuterats och nyligen kom grönboken om bolagsstyrning i EU. Men vad är egentligen en grönbok? Grönböcker motsvarar ungefär ett svenskt utredningsbetänkande (SOU) och utfärdas av EU-kommissionen inom ett visst politikområde. Grönböcker används för att presentera nya idéer och åtgärder inom EU och vänder sig i första hand till intresseorganisationer och intresserade personer vilka inbjuds att delta i debatter och samrådsförfarande.

Det finns även vita böcker. Vitböcker är dokument som innehåller förslag från kommissionen till gemenskapsåtgärder inom ett specifikt område. Vitböckerna innehåller konkreta förslag inom specifika politikområden och bidrar till att utveckla politiken. De motsvarar närmast en svensk regeringsproposition. Vitböcker behandlas av ministerrådet innan kommissionen börjar sitt lagstiftningsarbete. I vissa fall blir resultatet av en vitbok ett handlingsprogram för EU på det berörda området.

När kommissionen har samlat in och granskat alla synpunkter på en grönbok tar den ställning till om arbetet ska resultera i någon form av lagstiftning. Det finns olika nivåer av lagstiftning, alltifrån förordningar till yttranden.

  • Förordningar är de strängaste rättsakterna. De gäller omedelbart för alla medborgare, företag och medlemsländer i EU och kräver alltså ingen ytterligare lagstiftning i medlemsländerna.

  • Direktiv riktar sig till medlemsländerna och kan liknas vid en beställning av nationell lagstiftning. Direktiven anger vilka resultat som ska uppnås och inom vilken tid. Medlemsländerna bestämmer själva hur de ska uppnå resultaten.

  • Beslut riktar sig till medlemsländer, företag eller personer och är bindande. De utfärdas av kommissionen i enskilda ärenden med stöd i generella bestämmelser i direktiv och förordningar.

  • Rekommendationer är uppmaningar från El-institutionerna och riktar sig oftast till medlemsländer. De är inte juridiskt bindande.

  • Yttranden är inte heller bindande och anger helt enkelt en institutions ståndpunkt i en fråga.

Vad grönboken om revision resulterar i får vi veta i november då kommissionen presenterar sitt förslag till uppföljning.

Ewa Fallenius är press- och EU-ansvarig på Far.

Hon är civilekonom med en Master of European Studies från College of Europe (Brugge).

ewa.fallenius@far.se

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...