Innehåll

Balans nr 5 2011

Noteringar: Fl står fast vid kritik mot HQ-revisor

I en kommentar till Johan Dyrefors yttrande till Revisorsnämnden (se Balans nr 4/2011) skriver Finansinspektionen att ingenting har framkommit som föranleder tillsynsmyndigheten att ändra sin uppfattning.

Revisorsnämnden har bett Finansinspektionen att yttra sig om några specifika avsnitt i Johan Dyrefors yttrande från februari i år. Sammanfattningsvis skriver Finansinspektionen att: ”Ingenting av det som Dyrefors anger i sitt yttrande föranleder Finansinspektionen att ändra sin tidigare redovisade uppfattning eller grunden för Finansinspektionens anmälan till Revisorsnämnden.”

Finansinspektionen pekar särskilt ut den av Johan Dyrefors beskrivna processen för att

härleda volatiliteter, och skriver att ingenting tyder på att den existerat i praktiken.

Menar Finansinspektionen att den är en efterhandskonstruktion?

Vi vill lyfta fram att Johan Dyrefors beskrivning inte stämmer med den metod som HQ. Bank beskrev för oss under vår utredning, säger Jonatan Holst, pressansvarig på Finansinspektionen.

Huvudfrågan, menar Jonatan Holst, är emellertid om Johan Dyrefors metod var ändamålsenlig och ledde till korrekt redovisning. Finansinspektionen anser att svaret är nej.

– Enligt reglerna ska man alltid använda marknadsdata om det finns tillgängligt, vilket HQ Bank konsekvent inte gjorde, säger Jonatan Holst.

Rakel Lennartsson

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...