Innehåll

Balans nr 5 2011

Noteringar: Fl står fast vid kritik mot HQ-revisor

I en kommentar till Johan Dyrefors yttrande till Revisorsnämnden (se Balans nr 4/2011) skriver Finansinspektionen att ingenting har framkommit som föranleder tillsynsmyndigheten att ändra sin uppfattning.

Revisorsnämnden har bett Finansinspektionen att yttra sig om några specifika avsnitt i Johan Dyrefors yttrande från februari i år. Sammanfattningsvis skriver Finansinspektionen att: ”Ingenting av det som Dyrefors anger i sitt yttrande föranleder Finansinspektionen att ändra sin tidigare redovisade uppfattning eller grunden för Finansinspektionens anmälan till Revisorsnämnden.”

Finansinspektionen pekar särskilt ut den av Johan Dyrefors beskrivna processen för att

härleda volatiliteter, och skriver att ingenting tyder på att den existerat i praktiken.

Menar Finansinspektionen att den är en efterhandskonstruktion?

Vi vill lyfta fram att Johan Dyrefors beskrivning inte stämmer med den metod som HQ. Bank beskrev för oss under vår utredning, säger Jonatan Holst, pressansvarig på Finansinspektionen.

Huvudfrågan, menar Jonatan Holst, är emellertid om Johan Dyrefors metod var ändamålsenlig och ledde till korrekt redovisning. Finansinspektionen anser att svaret är nej.

– Enligt reglerna ska man alltid använda marknadsdata om det finns tillgängligt, vilket HQ Bank konsekvent inte gjorde, säger Jonatan Holst.

Rakel Lennartsson