Innehåll

Balans nr 5 2011

Noteringar: Studie om kunders risk belönas med stipendium

En uppsats som studerar revisorers riskbedömning belönas med Svenska Revisionsakademins (SRA) uppsatsstipendium till Jan-Erik Gröjers minne.

Uppsatsstipendiet till Jan-Erik Gröjers minne delades ut första gången 2010, men tycks redan vara förhållandevis väletablerat på svenska universitet och högskolor.

– De största och ”tyngsta” institutionerna inom företagsekonomi har alla nominerat var sin uppsats, vilket innebär att vi med hänsyn till studentantal och antagningsbetyg borde ha fångat upp de bästa uppsatserna som skrivits inom revision och redovisning, säger Thomas Carrington, universitetslektor i Uppsala och samordnare för uppsatsstipendiet.

Institutionerna gör den akademiska prövningen och nominerar uppsatserna för slutgiltig bedömning av SRA. Prissumman är 50.000 kronor.

Bland årets sex nomineringar föll valet på uppsatsen ”Riskbedömning -Potentiella klienters risk ur revisorers perspektiv” av Anna Hällström, Emelie Lönnblad och Caroline Öwall vid Lunds universitet (handledare Pernilla Broberg och Torbjörn Tagesson). Uppsatsen bygger på en enkätstudie som skickats till auktoriserade revisorer med medlemskap i Far. Resultatet visar att det är faktorer relaterade till kunden som påverkar synen på risk, och inte revisorernas egenskaper.

– Studenterna som får uppsatsstipendiet blir uppmärksammade och får kontakter inom revisions- och rådgiv-ningsbranschen. Erkännandet betyder nog mer än pengarna, säger Thomas Carrington och berättar att tävlingen verkar ha fått genomslag.

– Jag har blivit kontaktad av flera praktiker som har undrat hur de får tag på uppsatsen som vann förra året, säger Thomas Carrington.

Rakel Lennartsson

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...