Innehåll

Balans nr 5 2011

Noteringar: Studie om kunders risk belönas med stipendium

En uppsats som studerar revisorers riskbedömning belönas med Svenska Revisionsakademins (SRA) uppsatsstipendium till Jan-Erik Gröjers minne.

Uppsatsstipendiet till Jan-Erik Gröjers minne delades ut första gången 2010, men tycks redan vara förhållandevis väletablerat på svenska universitet och högskolor.

– De största och ”tyngsta” institutionerna inom företagsekonomi har alla nominerat var sin uppsats, vilket innebär att vi med hänsyn till studentantal och antagningsbetyg borde ha fångat upp de bästa uppsatserna som skrivits inom revision och redovisning, säger Thomas Carrington, universitetslektor i Uppsala och samordnare för uppsatsstipendiet.

Institutionerna gör den akademiska prövningen och nominerar uppsatserna för slutgiltig bedömning av SRA. Prissumman är 50.000 kronor.

Bland årets sex nomineringar föll valet på uppsatsen ”Riskbedömning -Potentiella klienters risk ur revisorers perspektiv” av Anna Hällström, Emelie Lönnblad och Caroline Öwall vid Lunds universitet (handledare Pernilla Broberg och Torbjörn Tagesson). Uppsatsen bygger på en enkätstudie som skickats till auktoriserade revisorer med medlemskap i Far. Resultatet visar att det är faktorer relaterade till kunden som påverkar synen på risk, och inte revisorernas egenskaper.

– Studenterna som får uppsatsstipendiet blir uppmärksammade och får kontakter inom revisions- och rådgiv-ningsbranschen. Erkännandet betyder nog mer än pengarna, säger Thomas Carrington och berättar att tävlingen verkar ha fått genomslag.

– Jag har blivit kontaktad av flera praktiker som har undrat hur de får tag på uppsatsen som vann förra året, säger Thomas Carrington.

Rakel Lennartsson