Balans nr 5 2011

Examensarbete på byrå en väg till jobb

Samarbete till nytta både för studenter och byråer

På väg in i yrkeslivet. De stora revisionsbyråerna tar i olika former emot studenter för uppsatsskrivning och praktik. För studenterna kan det vara en väg till anställning.

När Shirin Arvanius studerade jobbade hon extra på en affärsrättslig advokatbyrå. När möjligheten att välja specialkurser på utbildningen kom valde hon inriktning mot skatt, och fick då rådet av sina kollegor att söka sig till en revisionsbyrå.

– Mina kollegor på advokatbyrån sa att det var på revisionsbyråerna som man är bäst på skatt, och att det var där jag borde vara, berättar hon.

I samma veva sökte PwC studenter till sitt praktikprogram och Shirin Arvanius nappade.

– Jag fick en av platserna och det var otroligt spännande. Jag hade en av delägarna som handledare och fick en bra bild av arbetsplatsen. Det var inte bara klientarbete utan jag fick en hel del arbetsuppgifter av varierande art, bland annat fick jag skriva en artikel, säger hon.

I stället för att skriva en uppsats under 20 veckor valde alltså Shirin Arvanius att göra sitt examensarbete genom praktik i tio veckor och att skriva uppsats resterande tio veckor.

– Men när min praktik var klar blev jag erbjuden en tjänst. Så jag var ledig tio veckor för att skriva min uppsats och sedan började jag jobba, säger hon.

Shirin Arvanius väg till ett jobb är inte ovanlig. Den här våren har hon själv varit handledare åt Tobias Sonesson som under tio veckor gjort sitt examensarbete genom praktik på PwC. Nu har han fått en projektanställning på byrån.

– Efter nästan halva praktiktiden blev jag erbjuden en projektanställning på tre månader, som skulle följa direkt efter praktiken. Jag såg det som ett ypperligt

tillfälle att omsätta det jag lärt mig under praktiken och fä ytterligare erfarenhet. Med tanke på vad deklarationssäsongen innebär var det givetvis lockande att få testa att arbeta på riktigt, säger Tobias Sonesson.

Alla stora byråer tar på ett eller annat sätt emot studenter för examensarbete genom praktik eller som handledare vid uppsatsskrivning. På Ernst & Young pågår på konsultsidan just nu två arbeten som båda rör försäkringsområdet. Pehr Ambuhm är en av handledarna.

Han ser möjligheten att skriva uppsats på byrån som en situation där båda parter är vinnare. För byrån ligger det ett värde i att kunna stärka bilden av byrån. Men det är också ett bra tillfälle för arbetsgivaren att lära känna eventuell framtida arbetskraft, eller att få en fråga ordentligt belyst.

Både han och Shirin Arvanius är överens om att man inte ska ta emot studenter om man inte har tid. Att vara handledare kräver både tid och engagemang.

– Man måste vara beredd att ge sig in i det på allvar och ta det ansvar som krävs. Studenten har rätt att få vägledning och guidning, säger Pehr Ambuhm.

På Ernst & Young samlar man ett team runt studenten bestående av olika kompetenser och roller. Det kan till exempel vara någon som nyligen själv skrivit en uppsats på området, någon lite äldre medarbetare samt en expert på det område som berörs i uppsatsen.

Pehr Ambuhm tycker också att det är viktigt att studenten som ska skriva uppsats väljer en frågeställning som han eller hon verkligen brinner för.

– Studenten ska lägga ner mycket tid på uppsatsen och det är därför viktigt att hitta en vinkel man verkligen är intresserad av. För oss handledare blir det också roligare då, säger han.

Den ena uppsatsen som skrivs på Ernst & Young just nu berör Solvens ii och ska belysa den stora utmaning försäkringsbolagen står inför i och med förändringen av regelverket. Även den andra uppsatsen berör försäkringsområdet och handlar om hur ett eventuellt avskaffande av det provisionssystem som finns för pensions- och försäkringsrådgivare skulle påverka branschen.

– Det är intressanta ämnen som är viktiga för oss att få belysta. Vi försöker göra så att studenten sitter på Ernst & Young varje fredag och jobbar med uppsatsen. Då får vi ett tillfälle att träffas och han eller hon har lättare att lära känna företaget, säger Pehr Ambuhm.

En fördel för studenter som skriver sina uppsatser på plats på en byrå är just att han eller hon kan knyta kontakter, och få en inblick i arbetet på en byrå.

– Vissa saker är omöjliga att läsa sig till. Fördelen med att göra praktik under ordinarie termin är att det råder högsäsong på företagen. Det gör att man får känna på arbetstempot och den variation av arbetsuppgifter som finns, säger Tobias Sonesson.

Han konstaterar att man som praktikant vill göra bra ifrån sig och att det då är tacksamt att kunna få ta lite extra tid till att titta igenom materialet ytterligare en gång innan man trycker på sändknappen. Eftersom feedbacken från universitetet till största delen handlar om antal poäng på en viss given fråga tycker Tobias Sonesson att det betyder mycket att få feedback i form av att vara cc:ad i ett mailutskick till klient där texten han skrivit använts. På så sätt ser han att det han gjort verkligen håller.

Tobias Sonesson rekommenderar andra att göra sitt examensarbete med praktik Även om juristutbildningen försöker få in fler praktiska inslag i undervisningen är det omöjligt att skapa den atmosfär som är så påtaglig på ett företag menar han.

– Plötsligt är det pä riktigt och inte fiktiva personer i form av Finurlige Fredde vars problem och sakomständig-heter finns fint samlade på en A4-sida. Det handlar om verkliga människor och riktiga frågor där all relevant information inte finns tillgänglig i angiven litteratur. Att i slutet av utbildningen få möjligheten att vara på en arbetsplats och dagligen träffa och inspireras av kompetenta och duktiga människor är ovärderligt och något som fler borde utnyttja, säger han.

Charlotta Danielsson