Innehåll

Balans nr 5 2011

Debatt: Rättslig återvändsgränd för felskrivare

Företagare eller privatpersoner som av misstag anger fel OCR-nummer på en skatteinbetalning riskerar att få betala dubbel skatt. Problemet med felskrivningar ställs på sin spets i de fall då det är underskott på det skatte-konto dit pengarna av misstag kommer in, skriver Micha Velasco, företagarombudsman vid stiftelsen Den nya välfärden.

2004 betalade en företagare i Västerås av misstag in nära 230.000 kronor på ett annat företags skattekonto. Inte förrän Skatteverket skickade en påminnelse om utebliven skatteinbetalning insåg företaget att pengarna hamnat fel. Skatteverket vägrade att göra en omföring av pengarna till rätt konto och krävde i stället att företaget skulle betala in pengarna ännu en gång. I sitt beslut att neka en återbetalning till företaget motiverades avslaget med att Skatteverket saknade rutiner för den här typen av misstagsbetalningar. Skatteverket menar också att när det saknas lagstiftning på området så får de själva tolka rättsläget. På hemmasnickrade grunder hävdar Skatteverket att de endast kan föra tillbaka pengarna om ett medgivande finns från innehavaren av det felaktiga kontot och detta dessutom har ett överskott. Beslutet överklagades av Företagarombudsmannen, men både länsrätt och kammarrätt avslog överklagan. I och med att Högsta förvaltningsdomstolen nyligen vägrade prövningstillstånd i målet har fallet nått vägs ände. Det står klart att felskrivare får skylla sig själva. Följderna för bland annat bokföringsbyråer kan bli stora.

Eftersom förvaltningsdomstolarna nu har gett Skatteverket rätt att pungslå företagare för felskrivningar står det enda hoppet till ett likartat mål som just nu prövas civilrättsligt. I det målet är det en bokföringsbyrå som av misstag har angivit fel OCR-nummer då hon betalat in pengar till Skatteverket för en kunds räkning. Enligt både tingsrätten och hovrätten ska Skatteverket betala tillbaka de felinbetalade pengarna till bokföringsbyrån. Målet överklagades till Högsta domstolen som har gett prövningstillstånd. Om företaget förlorar i Högsta domstolen och om Skatteverket inte kan se orimligheten i att konfiskera pengar på grund av felskrivningar kanske skattebetalare, för sin egen säkerhets skull, blir tvungna att ändra sina inbetalningsrutiner. För att minimera risken för misstag kan den skattskyldige i stället för att ange OCR-nummer ange mottagarens namn som meddelande till betalnings-mottagaren. Frågan är om Skatteverket skulle ha resurser nog att klara den extra administration detta skulle innebära och om vi verkligen vill gä tillbaka till ett krångligare system.

Trots att detta problem uppdagades redan 2004 har Skatteverket inte lyft ett finger för att förändra lagstiftningen på området. Däremot har de skärpt de interna reglerna för misstagsbetalningar. Det tyder på en ovilja att komma ät grundproblemet. Det finns ett antal sätt att hantera den orimliga situation som nu har uppkommit. Skatteverket kan ändra sina rutiner när det gäller inbetalningar med angivande av OCR-nummer för att säkerställa att felskrivningar inte får ödesdigra konsekvenser eller självmant ändra sina rutiner när det gäller misstagsbetalningar och på eget initiativ ändra sina interna regler för att tillgodose de skattskyldigas behov av ett tryggt skatteinbetalningssystem. Om Skatteverket inte tar sitt ansvar måste lagstiftaren tydligt reglera denna typ av misstagsbetalningar. Det kan inte vara acceptabelt att de skattskyldiga varje gång de betalar in skatt ska riskera att bli skyldiga att betala in det dubbla.

Micha Velasco , företagarombudsman vid stiftelsen den nya välfärden.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...