Balans nr 5 2011

Debatt: Fritt fram att bryta mot aktiebolagslagen

När regeringen valde att ta bort revisionsplikten för små bolag avskaffade man i praktiken tvånget att följa ABL för gissningsvis 90 procent av alla svenska aktiebolag. Jag ska förklara hur det hänger ihop.

Enligt reglerna i ABL måste svenska aktiebolag som uppfyller mer än ett av nedanstående kriterier låta en revisor granska sina räkenskaper, förvaltning och årsredovisning:

  • 3 miljoner i omsättning

  • 3 anställda

  • 1,5 miljoner i nettotillgångar

Jag hävdar att detta är valfritt, på följande grunder:

Brott mot ABL, steg 1

Det finns inget som hindrar bolag som är exempelvis tio gånger större alltså 30, 30, 15 att välja bort revision, man behöver inte ens ändra sin bolagsordning. Bolagsverket har ett förenklat förfarande som gör slopandet av revisionen mycket smidigt: ett kryss, ett intygande och en namnteckning så har man befriat bolaget från revisionsoket – och därmed fått hjälp av en myndighet att bryta mot ABL. Tror du att jag skojar?

Bolagsverket har ingen som helst kontroll av vare sig omsättning, antalet anställda eller nettotillgångar i årsredovisningen vilket innebär att bolaget, om bara snabblanketten är rätt ifylld, blir av med revisionen. Kvickt och lätt!

Brott mot ABL, steg 2

Nu när bolaget äntligen är befriat från revision är det fritt fram att bryta mot ABL efter behag. Man kan till exempel:

  • Lämna förbjudna lån.

  • Göra aktieutdelning på innevarande års vinst.

  • Göra aktieutdelning utan att anmäla detta till vare sig Bolagsverket eller Skatteverket.

  • Värdera sitt varulager som man vill.

  • Värdera sina kundfordringar som man vill.

  • Strunta i kontrollbalansräkning. Och så vidare, och så vidare.

Anledningen till att ovanstående inte bara är möjligt utan redan har satt igång (jag har med egna ögon kunnat konstatera att så är fallet) är helt enkelt att det inte finns någon i landet som bevakar att ABL följs. Och framför allt: det finns inga som helst sanktioner gällande brott mot ABL, förutom att ansvarsgenombrott kan bli aktuellt vid avsaknad av kontrollbalansräkning.

Om en rättrådig redovisningskonsult eller handläggare hos Bolagsverket, eller vilken vän av ordning som helst för den delen, noterar brott mot ABL vilken instans ska han eller hon anmäla detta till? Och vilket straff kan den brottsliga styrelsen räkna med?

Svaret är: för bolag som valt bort revisor, ingen instans och inget straff. Vilka incitament finns det då att följa ABL? Inga lagen är i praktiken dispositiv.

Det är bara revisorer som har till uppgift att kontrollera och rapportera brott mot ABL. Häpnadsväckande nog finns det en stor organisation som agiterar för att aktiebolag ska välja bort revision (seriöst?), trots ovanstående faktum. Gå in på

SRF:s (Sveriges redovisningskonsulters förbund) hemsida så ser du vilken fråga de just nu tycker är viktigast i Sverige. Just det: slopandet av revisor!

Som tur är finns det många organisationer som tycker att revisorers arbete är till nytta för näringslivet och riket, exempelvis Soliditet, UC, bankerna och framför allt Skatteverket. Min gissning är att Skatteverket kommer att ha händerna fulla om två–tre år när konkurserna hos de revisorslösa bolagen tar fart och sanningen bakom de oreviderade siffrorna kommer i öppen dager. Men då är det för sent! Utom för konkursadvokaterna.

Ett revisorsfritt Sverige är verkligen den injektion som näringslivet behöver. När vi försvinner, försvinner samtidigt alla jobbiga lagar som ett aktiebolag måste följa, eller ...?

Joakim Guiance , godkänd revisor.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...