Balans nr 5 2011

Debatt: Fritt fram att bryta mot aktiebolagslagen

När regeringen valde att ta bort revisionsplikten för små bolag avskaffade man i praktiken tvånget att följa ABL för gissningsvis 90 procent av alla svenska aktiebolag. Jag ska förklara hur det hänger ihop.

Enligt reglerna i ABL måste svenska aktiebolag som uppfyller mer än ett av nedanstående kriterier låta en revisor granska sina räkenskaper, förvaltning och årsredovisning:

 • 3 miljoner i omsättning

 • 3 anställda

 • 1,5 miljoner i nettotillgångar

Jag hävdar att detta är valfritt, på följande grunder:

Brott mot ABL, steg 1

Det finns inget som hindrar bolag som är exempelvis tio gånger större alltså 30, 30, 15 att välja bort revision, man behöver inte ens ändra sin bolagsordning. Bolagsverket har ett förenklat förfarande som gör slopandet av revisionen mycket smidigt: ett kryss, ett intygande och en namnteckning så har man befriat bolaget från revisionsoket – och därmed fått hjälp av en myndighet att bryta mot ABL. Tror du att jag skojar?

Bolagsverket har ingen som helst kontroll av vare sig omsättning, antalet anställda eller nettotillgångar i årsredovisningen vilket innebär att bolaget, om bara snabblanketten är rätt ifylld, blir av med revisionen. Kvickt och lätt!

Brott mot ABL, steg 2

Nu när bolaget äntligen är befriat från revision är det fritt fram att bryta mot ABL efter behag. Man kan till exempel:

 • Lämna förbjudna lån.

 • Göra aktieutdelning på innevarande års vinst.

 • Göra aktieutdelning utan att anmäla detta till vare sig Bolagsverket eller Skatteverket.

 • Värdera sitt varulager som man vill.

 • Värdera sina kundfordringar som man vill.

 • Strunta i kontrollbalansräkning. Och så vidare, och så vidare.

Anledningen till att ovanstående inte bara är möjligt utan redan har satt igång (jag har med egna ögon kunnat konstatera att så är fallet) är helt enkelt att det inte finns någon i landet som bevakar att ABL följs. Och framför allt: det finns inga som helst sanktioner gällande brott mot ABL, förutom att ansvarsgenombrott kan bli aktuellt vid avsaknad av kontrollbalansräkning.

Om en rättrådig redovisningskonsult eller handläggare hos Bolagsverket, eller vilken vän av ordning som helst för den delen, noterar brott mot ABL vilken instans ska han eller hon anmäla detta till? Och vilket straff kan den brottsliga styrelsen räkna med?

Svaret är: för bolag som valt bort revisor, ingen instans och inget straff. Vilka incitament finns det då att följa ABL? Inga lagen är i praktiken dispositiv.

Det är bara revisorer som har till uppgift att kontrollera och rapportera brott mot ABL. Häpnadsväckande nog finns det en stor organisation som agiterar för att aktiebolag ska välja bort revision (seriöst?), trots ovanstående faktum. Gå in på

SRF:s (Sveriges redovisningskonsulters förbund) hemsida så ser du vilken fråga de just nu tycker är viktigast i Sverige. Just det: slopandet av revisor!

Som tur är finns det många organisationer som tycker att revisorers arbete är till nytta för näringslivet och riket, exempelvis Soliditet, UC, bankerna och framför allt Skatteverket. Min gissning är att Skatteverket kommer att ha händerna fulla om två–tre år när konkurserna hos de revisorslösa bolagen tar fart och sanningen bakom de oreviderade siffrorna kommer i öppen dager. Men då är det för sent! Utom för konkursadvokaterna.

Ett revisorsfritt Sverige är verkligen den injektion som näringslivet behöver. När vi försvinner, försvinner samtidigt alla jobbiga lagar som ett aktiebolag måste följa, eller ...?

Joakim Guiance , godkänd revisor.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...