Innehåll

Balans nr 5 2011

Skattesektionen

Arbetet med auktorisationsprocessen av skatterådgivare är fortfarande den viktigaste frågan för Skattesektionens styrgrupp. Startdatum för auktorisationen är som tidigare meddelats 1 juli 2011.

Fars medlemsservice konstaterar att antalet ansökningar om medlemskap till sektionen för närvarande är mycket stort.

Skattesektionens yngregrupp planerar en pubkväll 4 maj med fokus på rådgivaransvaret. Mer information kommer!

Gunnar Thuresson