Innehåll

Balans nr 5 2011

Beslutsfattande 2.0

”De företag som först förstår att använda sig av den nya modellen är sannolikt morgondagens vinnare.”

Framgångsrikt företagande handlar ytterst om förmågan att fatta bra beslut. Bakom de flesta problem som uppstår i ett företag ligger dåliga beslut och vägen ur problemen bygger nästan alltid på bra beslut. För att få mer konkurrenskraftiga företag är det hög tid att sätta fokus på möjligheterna att utveckla kompetensen att fatta beslut. Första steget är att revidera uppfattningen om hur vi människor egentligen fattar beslut. Det är dags för ”beslutsfattande 2.0.”

Mycket av den tidigare synen på beslutsfattande har utgått från att människor strävar efter att fatta så rationella beslut som möjligt. Det innebär att om vi har två alternativ att välja mellan så kommer vi att jämföra dessa två alternativs fördelar och nackdelar för att sedan välja det alternativ som har högst förväntat värde. Denna utgångspunkt har legat till grund för allt från hur vi hanterar information och presenterar beslutsunderlag till hur vi gör prognoser om vilka beslut människor kommer att fatta.

Det finns dock ett problem med detta sätt att se på beslutsfattande det stämmer inte överens med hur män-niskor verkligen fattar beslut.

Forskningen visar att vi ytterst sällan kan fatta beslut på helt rationella grunder och när man studerar de människor som ofrivilligt blivit helt rationella är de nästan oförmögna att fatta några beslut överhuvudtaget. Känslorna, i en del av hjärnan som kallas det emotionella beslutssystemet, påverkar och behövs i nästan alla beslut.

Men eftersom känsloreaktionerna många gånger uppstår omedvetet så har det, fram tills nu, varit svårt att förstå eller praktiskt använda sig av dem som underlag för beslut och prognoser. Det nya är att forskarna med hjälp av magnetkameror kan se vad som egentligen händer i hjärnan när vi fattar ett beslut. Om man kombinerar de nya rönen med den nya forskningen inom beteendeekonomi och kartläggningen av psykologiska felbeslut så har vi de första pusselbitarna i en modell som mer korrekt kan förklara människors beslutsfattande.

De företag som först förstår att använda sig av den nya modellen är sannolikt morgondagens vinnare. Både genom att fatta bättre beslut själva men också genom att bättre anpassa sina erbjudanden till hur kunder och samarbetspartners verkligen gör sina val.

Nästan dagligen kan man se exempel i tidningarna på felbeslut förorsakade av okunskap om vad som egentligen styr våra beslut. Den senaste finanskrisen berodde på många olika faktorer som samverkade, några av de viktigaste var psykologiska beslutsfällor som går att undvika om man är medveten om dem. Faktorer som flockbeteende, grupptänkande och flera andra beslutsfällor förstärker eller är till och med själva grunden till felbesluten. Detta beror på att våra hjärnor ofta tar genvägar, på samma sätt som den gjort sedan urminnes tider, för att kunna fatta många beslut. Problemet är att dessa automatiska beslut i en del situationer leder helt fel. Dessa genvägar fungerade utmärkt när vi fattade beslut för vår överlevnad i jägar-/samlarsamhället men i dagens komplexa värld med obegränsad information och mängder av intryck blir de mindre tillförlitliga. Vi får acceptera att dessa reaktioner är en del av vår mänskliga natur men vi behöver inte fortsätta att agera och fatta beslut baserat på dem om vi är medvetna om att de leder oss fel och på vilket sätt de gör det.

Den nya synen på beslutsfattande innebär inte att vi ska vara antingen rationella eller emotionella utan att vi ska använda oss av båda systemens fördelar och kompensera för dess brister. Det innebär att vi behöver få en större medvetenhet om hur detta fungerar rent praktiskt. Vi behöver lyfta blicken och verkligen ta till oss vad den nya forskningen kan lära oss.

Det är att vara rationell enligt ”beslutsfattande 2.0.”

Pelle Tornell är en av Sveriges mest anlitade föreläsare inom beslutsfattande och är författare till boken ”Bestäm dig -handbok för snabbare och bättre beslut.”

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...