Innehåll

Balans nr 6-7 2011

Noteringar: Ny chefsjurist på Far

Helene Agélii är ny chefsjurist på Far sedan 1 maj. Tidigare har hon arbetat som kammarrättsassessor, handläggare på Revisorsnämnden och varit utredningssekreterare i Revisorsutredningen. De senaste två åren har hon varit föreningsjurist på Far.

Vilka är de viktigaste frågorna framöver?

– Vi har ett intressant år framför oss då vi kan räkna med en lagrådsremiss avseende slutbetänkandet i Revisorsutredningen, som med säkerhet kommer att medföra en spinoff-effekt på våra arbetsuppgifter. Dessutom väntar vi med spänning på fortsättningen med EU:s grönbok om revision.

Andra viktiga frågor är auktorisationen av redovisningskonsulter och skatterådgivare samt satsningen på Fars lokala verksamheter.

– Mina prioriteringar som chefsjurist kommer givetvis att anpassas efter behovet av juridiska tjänster inom dessa områden.

Som föreningsjurist har Helene Agélii arbetat med rådgivning till Fars medlemmar, något hon kommer att fortsätta med som chefsjurist.

– Medlemsrådgivningen fyller två viktiga funktioner: Förhoppningsvis uppskattas dialogen av den enskilda medlemmen, samtidigt som frågorna ger värdefull input som kan användas som utgångspunkt för vidare arbete inom Far, exempelvis vägledningar, uttalanden och artiklar i Balans.

Helene Agélii deltar också i Fars remissarbete, framför allt de delar som rör bolagsrätt och revisorsrätt. Hon sitter även med i Fars policygrupp för etik.

Pernilla Halling

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...