Innehåll

Balans nr 6-7 2011

Noteringar: Ny chefsjurist på Far

Helene Agélii är ny chefsjurist på Far sedan 1 maj. Tidigare har hon arbetat som kammarrättsassessor, handläggare på Revisorsnämnden och varit utredningssekreterare i Revisorsutredningen. De senaste två åren har hon varit föreningsjurist på Far.

Vilka är de viktigaste frågorna framöver?

– Vi har ett intressant år framför oss då vi kan räkna med en lagrådsremiss avseende slutbetänkandet i Revisorsutredningen, som med säkerhet kommer att medföra en spinoff-effekt på våra arbetsuppgifter. Dessutom väntar vi med spänning på fortsättningen med EU:s grönbok om revision.

Andra viktiga frågor är auktorisationen av redovisningskonsulter och skatterådgivare samt satsningen på Fars lokala verksamheter.

– Mina prioriteringar som chefsjurist kommer givetvis att anpassas efter behovet av juridiska tjänster inom dessa områden.

Som föreningsjurist har Helene Agélii arbetat med rådgivning till Fars medlemmar, något hon kommer att fortsätta med som chefsjurist.

– Medlemsrådgivningen fyller två viktiga funktioner: Förhoppningsvis uppskattas dialogen av den enskilda medlemmen, samtidigt som frågorna ger värdefull input som kan användas som utgångspunkt för vidare arbete inom Far, exempelvis vägledningar, uttalanden och artiklar i Balans.

Helene Agélii deltar också i Fars remissarbete, framför allt de delar som rör bolagsrätt och revisorsrätt. Hon sitter även med i Fars policygrupp för etik.

Pernilla Halling