Balans nr 6-7 2011

Noteringar: Regelförenkling för företag

Riksrevisionen granskar regeringens arbete

Företagens administrativa kostnader har minskat marginellt, samtidigt som kostnaderna på andra områden har ökat. Riksrevisionen inleder nu en granskning av hur regeringen utvärderar och lever upp till det så kallade 25-procentsmålet.

Av Regelrådets årsrapport 2010 framgår att regelbördan minskat med 5 procent under mandatperioden 2006–2010 – långt ifrån det uppställda målet på 25 procent. Förenklingsprojektet är nu förlängt till 2012, men av Riksrevisionens beslut framgår att det finns problem.

– Att man går vidare från en förstudie till en huvudstudie är ett tecken på att de problemindikationer som man tyckte sig se är tydliga, säger Riksrevisor Claes Norgren, som initierat studien.

”Vår hypotes är att måluppfyllelsen vad gäller det övergripande målet är låg och att den mätmetod som används för att följa utvecklingen inte fångar upp mycket av det som är relevant för att kunna uttala sig om effekterna för företagen”, skriver Claes Norgren i beslutet från 9 maj i år.

Indikationerna tyder på att företagarna inte upplevt några positiva effekter av regelförenklingsarbetet. Riksrevisionen har även kunnat konstatera att kostnaderna har ökat på flera områden, särskilt skatteområdet. Detta fångas dock inte upp i regeringens mätning som bara tar hänsyn till de administrativa kostnaderna.

Riksrevisionens granskning ska vara klar i mars nästa år.

Rakel Lennartsson

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...