Innehåll

Penningtvättsregistrets fulla potential utnyttjas inte. Det menar Brottsförebyggande rådet (Brå) som anser att registret skulle kunna utnyttjas bättre. Brå vill att det inrättas en myndighetsgemensam finansiell underrättelsetjänst där alla berörda myndigheter är representerade och skriver underrättelserapporter utifrån den information som finns i penningtvättsregistret.

– Det skulle frigöra mer resurser inom Finanspolisen och göra det lättare för myndigheter utanför polisen att sålla i materialet utifrån deras egna behov, säger Daniel Vesterhav, utredare på Brå.

Charlotta Danielsson