Innehåll

Balans nr 6-7 2011

Noteringar: BAS-kontoplanen får ny kostym

Kontotabellen är bara en bråkdel av BAS-kontogruppens arbete. Det stora värdet ligger i själva bruksanvisningen. För att tydliggöra detta lanseras nu bokserien Svensk redovisning.

– Vi har länge trott på BAS som varumärke, men när vi gjort undersökningar visar de att BAS associeras med kontotabellen, som går att ladda ned gratis. En redovisningshandbok skulle man dock kunna tänka sig att betala för. Då drog vi slutsatsen att BAS-produkterna måste få en ny skepnad, säger Sören Karlsson, vd för BAS-kontogruppen.

Till största delen är Svensk redovisning, som huvudprodukten heter, en bruksanvisning och vägledning. För varje konto finns stödmaterial i form av en hänvisning till gällande regelverk, i första hand årsredovisningslagen och normer från Bokföringsnämnden, BFN. I en kommande utgåva (2013, när BFN är klar med K3-regelverket) kommer svåra frågor som säkringsredovisning och koncernbidrag att illustreras med exempel.

Svensk redovisning vänder sig till ekonomichefer, de som jobbar löpande med redovisning, redovisningskonsulter och revisorer. För enskilda näringsidkare finns en förenklad utgåva, med hänvisningar till Bokföringsnämndens K1-regelverk (förenklat årsbokslut). De allra flesta svenska aktiebolag och ekonomiska föreningar faller dock inom ramen för K2-regelverket.

Rakel Lennartsson