Innehåll

Balans nr 6-7 2011

Noteringar: BAS-kontoplanen får ny kostym

Kontotabellen är bara en bråkdel av BAS-kontogruppens arbete. Det stora värdet ligger i själva bruksanvisningen. För att tydliggöra detta lanseras nu bokserien Svensk redovisning.

– Vi har länge trott på BAS som varumärke, men när vi gjort undersökningar visar de att BAS associeras med kontotabellen, som går att ladda ned gratis. En redovisningshandbok skulle man dock kunna tänka sig att betala för. Då drog vi slutsatsen att BAS-produkterna måste få en ny skepnad, säger Sören Karlsson, vd för BAS-kontogruppen.

Till största delen är Svensk redovisning, som huvudprodukten heter, en bruksanvisning och vägledning. För varje konto finns stödmaterial i form av en hänvisning till gällande regelverk, i första hand årsredovisningslagen och normer från Bokföringsnämnden, BFN. I en kommande utgåva (2013, när BFN är klar med K3-regelverket) kommer svåra frågor som säkringsredovisning och koncernbidrag att illustreras med exempel.

Svensk redovisning vänder sig till ekonomichefer, de som jobbar löpande med redovisning, redovisningskonsulter och revisorer. För enskilda näringsidkare finns en förenklad utgåva, med hänvisningar till Bokföringsnämndens K1-regelverk (förenklat årsbokslut). De allra flesta svenska aktiebolag och ekonomiska föreningar faller dock inom ramen för K2-regelverket.

Rakel Lennartsson

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...