Innehåll

Balans nr 6-7 2011

Noteringar: Jäv vid skiljedom

I en skiljedom dömdes KPMG att betala 8 miljoner i skadestånd till Profilgruppen för bristande rådgivning.

Nu har domen inhiberats på grund av att en av skiljemännen misstänks för jäv.

Profilgruppen anlitade KPMG för ett due diligence-uppdrag som innebar att granska tyska PWG. Uppdraget resulterade i att Profilgruppen köpte 18 procent av PWG för cirka 20 miljoner kronor.

Men det uppdagades att PWG-koncernen hade problem och då ett dotterbolag i USA hamnade på obestånd blev Profilgruppens förvärv värdelöst.

Profilgruppen valde att inleda ett skiljemål mot KPMG och ansåg att KPMG i sin rapport borde nämnt problemen. KPMG å sin sida ansåg att det aldrig ingått i uppdraget att granska dotterbolaget. Revisionsbyrån menade också att Profilgruppen reklamerat för sent, samt hänvisade till en skadeståndsklausul i avtalet som skulle begränsa skadeståndet så att KPMG maximalt skulle betala dubbelt så mycket som själva arvodet.

I december 2010 kom skiljedomen. Skiljenämnden, som bestod av Axel Calissendorff, Eric M Runesson och Stefan Lindskog, beslutade att KPMG skulle betala 8 miljoner kronor plus ränta. Runt hälften av vad Profilgruppen yrkat i skadestånd.

Nu har KPMG klandrat skiljedomen i Svea hovrätt. Skälet är att Axel Calissendorff misstänks för jäv då han arbetar på samma byrå som HQ har anlitat för att driva skadeståndsfrågan mot KPMG, med anledningen av kraschen i HQ-bank. Svea hovrätt har valt att inhibera skiljedomen, i väntan på att frågan avgörs av hovrätten.

Charlotta Danielsson