Innehåll

Balans nr 6-7 2011

Profil i Balans: Elisabeth Thand Ringqvist leder företagarna

I dagarna tillträder hon sitt nya jobb som vd för Företagarna. Då kommer Elisabeth Thand Ringqvist att representera 70.000 företag inom flera olika branscher.

Med en bakgrund som egen företagare, politiker, opinionsbildare samt anställd på näringsdepartementet känner hon att hon hamnar på rätt plats.

Om det är något som funnits med som en röd tråd i Elisabeth Thand Ringqvists liv är det samhällsengagemanget. Intresset för demokrati och opinionsbildning och en nyfikenhet kring hur man övertygar en annan människa om något.

Under årens lopp har hon fått en hel del insikt och kunskap om just detta. Det samhällsengagemang som började med att hon som tolvåring genom Amnesty skickade brev till fängslade frihetsaktivister har nu lett fram till att hon 7 juni tar över som vd för Företagarna. Det är en stor organisation med målet att Sverige ska bli ett av Europas mest företagsvänliga länder. Men det är en hel del kvar att göra för att nå dit, trots regeringens tal om regelförenklingar och satsningar för att underlätta företagarens vardag. Det vet Elisabeth Thand Ringqvist som både varit politiskt engagerad och sakkunnig på näringsdepartementet. Närmast kommer hon från kommunikationsbyrån Prime.

– Jag har erfarenhet av regelförenkling och konkurrensfrågor från flera olika håll. Jag har drivit eget, om än bara en kortare tid, men jag vet vad det innebär att vara småföretagare eftersom min pappa var egen företagare under min uppväxt, säger hon.

Elisabeth Thand Ringqvist är född och uppvuxen i Östersund. Efter gymnasiet hade hon bestämt sig för att läsa juridik och hon hade redan ställt sig i kö till Norrlands nation vid Uppsala universitet. Men i stället blev det Handelshögskolan i Stockholm, och en tid som inneboende hos sin mammas kusin.

– Man kan säga att jag är en typisk stockholmare, det vill säga inflyttad, säger hon med ett skratt.

Det som lockade på Handelshögskolan var bland annat fördjupningskurser i finansiell ekonomi och marknadsföring, att få lära sig mer om hur man övertygar människor och skapar behov.

– Jag har alltid tyckt att kommunikation är en viktig del i samhället. Många sa att det här var en meningslös kombination, men jag tycker att det har gett mig en bra och bred grund att jobba vidare från, säger hon.

Studierna vid Handelshögskolan pågick mellan 1991 och 1996. Under den perioden tog Elisabeth Thand Ringqvist ett sabbatsår och åkte till St Petersburg i Ryssland. Kanske inte det givna valet för en Handelsstudent på den tiden.

– På gymnasiet läste jag ryska och jag var verkligen fascinerad av det ryska språket, de ryska kompositörerna och den ryska litteraturen. Samhällsutvecklingen under den tiden, med perestrojkan och allt annat som hände, var också mycket spännande och det lockade mig att resa dit.

I St Petersburg var planen att jobba med svenska företag som ville hitta en marknad i Ryssland. Men det innebar, vare sig hon ville eller inte, kontakter med den ryska maffian. Hon var hela tiden osäker på om hon ”var på rätt sida av gränsen”, och kände att uppdraget inte passade henne. I stället resulterade de sex månaderna i Ryssland i ett demokratiprojekt tillsammans med det liberala partiet Jabloko.

När studierna vid Handels var avslutade hamnade hon i managementkonsultbranschen och började som konsult på McKinsey. Där arbetade hon med projekt inom såväl massaindustrin som den ideella sektorn exempelvis genom Världsbanken och UNICEF.

– Jag trivdes väldigt bra och kände att det som jag trott stämde; att kunskap från ett håll berikar på ett annat håll. Man har också ett väldigt bra feedbacksystem i amerikanska professionella serviceföretag, och det är viktigt. Att hela tiden vara på väg uppåt för att nå nya mål, och hela tiden få lära sig att komplettera så att det blir tydligt vad man behöver kunna för att nå nästa mål.

Som vd för Företagarna når hon delvis ett nytt mål. Företagarnas förra vd Anna-Stina Nordmark Nilsson lämnade tjänsten före årsskiftet och arbetet med att hitta hennes efterträdare har pågått sedan dess.

– Jag har varit inne i den här processen sedan januari. Jag blev kontaktad av en headhunter och det kändes som en spännande utmaning, säger hon.

Under flera år har Elisabeth Thand Ringqvist varit aktiv inom Centerpartiet och hon har bland annat varit politisk rådgivare åt Maud Olofsson. Hon har även arbetat som kanslichef på Centerpartiet och som politiskt sakkunnig och biträdande statssekreterare på näringsdepartementet.

– Där jobbade jag med frågor som statligt ägande, marknad, konkurrens och regelförenkling, innan jag gick vidare och började arbeta på Prime, säger hon.

Att Elisabeth Thand Ringqvist verkligen är engagerad i företagarnas villkor är inget som går att ta miste på. Hon talar bland annat om företagarens betydelse på en mindre ort och om hur entreprenören kan hamna i en utsatt position i samhället, där det ges mycket kritik men mer sällan beröm.

– Som företagare på en liten ort är du verkligen exponerad och företaget är närvarande i alla sammanhang. Vd:n är företaget, säger hon.

Alla organisationer som driver företagarnas frågor är viktiga konstaterar hon, men framhåller att organisationer som Svenskt näringsliv, Företagarförbundet och Företagarna ändå skiljer sig åt och har olika syften och inriktningar. Att driva debatten framåt ser hon som en stor utmaning och hon känner sig hemma i frågorna kring opinionsbildning.

– Det svåra är att fånga de nya typerna av företag. Att spegla deras behov och få dem att känna att Företagarna är en organisation som de har nytta av.

Hon konstaterar att hon själv borde ha varit medlem i Företagarna när hon var egen företagare men säger att hon inte riktigt var medveten om vilka fördelar det hade inneburit att vara en del i en större organisation.

– Vi är 70.000 företag och det finns en kollektiv styrka i det som är oerhört intressant, säger hon.

När det gäller regelförenklingsarbetet konstaterar hon att det är viktigt att fortsätta att driva det, men hon inser också att det tar tid att bearbeta regeringen och berörda myndigheter.

– Det handlar om tolv departement och 55 myndigheter och alla ska ändra sitt sätt att jobba. Det är klart att det är ett stort arbete som jag har respekt för eftersom jag har erfarenhet av hur det är att sitta på den andra sidan. Men det viktiga är att hålla trycket uppe och att regelförenklingsarbetet inte faller i glömska, säger hon.

Hon blir orolig när det visar sig att regelförenklingar i vissa fall kan leda till ökad kontroll från andra håll och tar den frivilliga revisionen som exempel.

– Om man gör revisionen frivillig får det inte bli så att Skatteverket hotar med skattegranskning bara för att man inte har revisor. Då är vi tillbaka till att staten ska skrämmas. Man måste jobba med tillit i stället för hot. De 99 procent som följer reglerna ska inte straffas bara för att en procent inte följer reglerna, säger hon.

Charlotta Danielsson

Elisabeth Thand Ringqvist

Ålder: 39 år.

Bor: Kungsholmen, Stockholm.

Familj: Man och två barn.

På fritiden: Friluftsliv, jakt, musik och teater.

Inspireras av: Avantgarde.

Drömmer om: Att dyka mer.

Favoritord: Framtid.