Balans nr 6-7 2011

Fel skiljeklausul kan bli dyr historia kan bli dyr affär

Revisorer och redovisningskonsulter bör informera sina kunder

Företagare löper stora ekonomiska risker då de använder sig av skiljeklausuler utan att vara medvetna om vilka konsekvenser det kan få.

Att ha fel skiljeklausul i ett avtal kan bli dyrt. Upptäcker revisorn eller redovisningskonsulten att en kund har många avtal med fel klausul bör han eller hon informera kunden om det.

– Många företagare känner inte till skillnaden mellan ett skiljeförfarande och att tvista i domstol, säger Johan Molin som är advokat på Wistrand Advokatbyrå.

Så gott som alla företagare använder sig av olika typer av avtal i sin verksamhet. En undersökning från Wistrand advokatbyrå och Företagarförbundet visar att många företagare löper stora ekonomiska risker, då de använder sig av skiljeklausuler i sina avtal utan att vara medvetna om vilka konsekvenser det kan få.

– Det finns olika sätt att utforma en skiljeklausul och skillnaderna kan få betydande konsekvenser. Det kan bli oerhört kostsamt för en företagare, säger Johan Molin, som gjort undersökningen tillsammans med Jörgen Eklund, som också är advokat på Wistrand advokatbyrå.

Att lösa en affärstvist i en offentlig domstol kostar ingenting utöver arvodet till parterna och tvisteförfarandet följer vissa givna mallar i rättegångsbalken. Nackdelar är främst att väntetiden ofta är lång och att processen kan dra ut på tiden, inte sällan flera år, på grund av överklaganden. Dessutom blir tvisten offentlig, och det vill företagare av olika anledningar vanligtvis undvika.

Ett alternativ är att avtala om att lösa en eventuell tvist genom skiljeförfarande, något som blir mer och mer vanligt. Fördelarna kan vara flera. Processen blir snabbare, främst då domen inte kan överklagas, och processen blir inte offentlig. Dessutom kan skiljemän ha expertkunskap på just det specifika område som tvisten rör. I komplicerade frågor kan det vara av stor betydelse.

Men att hantera en tvist via skiljeförfarande kan bli dyrt. Om två företag till exempel har en tvist som rör en miljon kronor och man har en skiljeklausul som hänvisar till Stockholms handelskammares skiljedomsinstitut kan det kosta mellan cirka 80.000 kronor och 225.000 kronor, beroende på vilken skiljeklausul man har valt. Till det kommer kostnaderna för de juridiska ombuden och alla kostnader betalas i slutänden av förloraren.

– Kostnaderna för skiljemännen täcks oftast inte av rättsskyddsförsäkringen, vilket många företagare inte är medvetna om, understryker Johan Molin.

Hur skiljeförfarandet ser ut beror på skiljeklausulen. I ett skiljeförfarande som regleras av en standardskiljeklausul dömer normalt tre skiljemän. Vid mindre tvister kan en skiljeman döma, men då måste man avtala om det. Med enbart en skiljeman blir kostnaden betydligt lägre.

– Om man avtalat om skiljeförfarande, men inte enligt ett skiljedomsinstituts regler, gäller i princip rörligt arvode. Det är oftast det dyraste sättet att tvista på, vilket ofta kommer som en chock för företagaren. Därför är det viktigt att ha koll på alla sina avtal och vilka skiljeklausuler man har, säger Johan Molin.

Där har revisorn och redovisningskonsulten en roll att fylla i upplysningssyfte. Om han eller hon upptäcker att det finns kunder som har avtal med den dyrare formen av skiljeförfarande bör kunderna upplysas om detta så att de inte riskerar att dra på sig onödigt höga kostnader om problem uppstår.

– Det är ju ofta först när problemen och tvisterna uppstår som konsekvenserna blir så tydliga, säger Johan Molin.

Charlotta Danielsson

Att lösa affärstvister

I offentlig domstol:

 • Kostar ingenting utöver arvodet till parterna.

 • Tvisteförfarandet följer vissa givna mallar i rättegångsbalken.

 • Kan överklagas, väntetiden blir därför ofta lång.

 • Tvisten blir offentlig.

Genom skiljeförfarande:

 • Måste ha avtalats mellan parterna.

 • Skiljemän kan ha expertkunskap inom det område som tvisten rör.

 • Kan kosta mycket, täcks ej av rättsskyddsförsäkringen.

 • Snabb process, kan ej överklagas.

 • Inte offentlig.

 • Parterna behöver inte strikt följa reglerna i rättegångsbalken.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...